D&U 2014

2014 års D&U-konferens hade tema Bygg. Djurhälso- och Utfodringskonferensen (D&U) arrangeras sedan 2013 av Växa Sverige. Konferensen riktar sig till rådgivare, veterinärer och mjölkföretagare.

I nedanstående lista finns respektive föredragshållares presentationer för nedladdning.

Så påverkar omvärlden vår mjölkekonomi
Presentation: Så påverkar omvärlden vår mjölkekonomi (PDF)
Harald Svensson, Jordbruksverket 

Nya stallar, nya utmaningar - En diskussion om att bygga mjölkstall
Presentation: Nya stallar, nya utmaningar - En diskussion om att bygga mjölkstall (PDF)
Per Larsson, Kårtorps lantbruk, Aron Cedergren, Christinelund, Erik Engelbrekts, Växa Sverige, Katarina Steen, Växa Sverige, Gunilla Blomqvist, Växa Sverige

En jämförelse mellan Sverige och Nederländerna
Presentation: En jämförelse mellan Sverige och Nederländerna (PDF)
Erik Engelbrekts, Växa Sverige, Jimmy Larsson, LRF Konsult

Att bygga för friska djur. Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder
Presentation: Att bygga för friska djur. Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder (PDF)
Karin Persson Waller, SVA

Det ska vara lätt att göra rätt. Smittskyddssamråd vid förprövning
Presentation: Det ska vara lätt att göra rätt – smittskyddssamråd vid förprövning (PDF)
Artikel: Det ska vara lätt att göra rätt – smittskyddssamråd vid förprövning (PDF)
Anna Ohlson, Växa Sverige

Har storleken betydelse?
Presentation: Har storleken en betydelse? (PDF)
Artikel: Har storleken en betydelse? (PDF)
Emma Carlén, Växa Sverige

Fri tillgång på foderbordet - Ska det vara så svårt?
Presentation: Fri tillgång på foderbordet - Ska det vara svårt? (PDF)
Artikel: Fri tillgång på foderbordet - ska det vara svårt? (PDF)
Erika Nyström, Rådgivarna

Utforma kalv- och ungdjursstallet rätt - med god hälsa och rationell skötsel i fokus
Presentation: Utforma kalv- och ungdjursstallet rätt - med god hälsa och rationell skötsel i fokus (PDF)
Artikel: Utforma kalv- och ungdjursstallet rätt - med god hälsa och rationell skötsel i fokus (PDF)
Catarina Svensson, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU och Växa Sverige

Bygglösningar med effekt
Presentation: Bygglösningar med effekt (PDF)
Artikel: Bygglösningar med effekt (PDF)
Johan Johansson, Hushållningssällskapet

Ny foderstrategi - en lönsam historia
Presentation: Ny foderstrategi - en lönsam historia (PDF)
Artikel: Ny foderstrategi - en lönsam historia (PDF)
Erik Engelbrekts, Växa Sverige

Kartläggning av RS-virus på svenska mjölkgårdar
Presentation: Kartläggning av RS-virus på svenska mjölkgårdar (PDF)
Artikel: Kartläggning av RS-virus på svenska mjölkgårdar (PDF)
Anna Ohlson, Växa Sverige

Som man bäddar får man ligga
Presentation: Som man bäddar får man ligga (PDF)
Artikel: Som man bäddar få man ligga (PDF)
Håkan Landin, Växa Sverige

Bete i relation till stallet
Presentation: Bete i relation till stallet (PDF)
Artikel: Bete i relation till stallet (PDF)
Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Norge har utrotat ringorm - hur ska vi göra?
Presentation: Norge har utrotat ringorm - hur ska vi göra? (PDF)
Artikel: Norge har utrotat ringorm - hur ska vi göra? (PDF)
Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården

Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt
Presentation: Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt (PDF)
Artikel: Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt (PDF)
Kicki Markusson, Växa Sverige

Glycerolens väg genom idisslaren
Presentation: Glycerol till mjölkkor och kalvar (PDF)
Artikel: Glycerolens väg genom idisslaren (PDF)
Anna Werner Omazic, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Uti vår hage - vem klarar sig där? Avmaskningsmedlens effekt
Presentation: Avmaskningsmedlens effekt på löpmags- och tunntarmsmask hos svenska kalvar (PDF)Artikel: Avmaskningsmedlens effekt på löpmags- och tunntarmsmask hos svenska kalvar (PDF)
Marlene Areskog, tidigare vid Institutionen för Biomedicin & Veterinär Folkhälsovetenskap, SLU

Innovativa rådgivningssätt för förbättrad hälsa och välfärd hos ekologiska mjölkkor
Presentation: Innovativa rådgivningssätt för förbättrad hälsa och välfärd hos ekologiska mjölkkor (PDF)
Artikel: Innovativa rådgivningssätt för förbättrad hälsa och välfärd hos ekologiska mjölkkor (PDF)
Karin Sjöström, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt
Presentation: Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt (PDF)
Artikel: Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt (PDF)
Torsten Eriksson, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Aktuellt på salmonellafronten
Presentation: Aktuellt på salmonellafronten (PDF)
Artikel: Aktuellt på salmonellafronten (PDF)
Estelle Ågren, SVA

Smittskydd på svenska gårdar - djurägarnas uppfattningar och attityder
Presentation: Smittskydd på svenska gårdar - djurägarnas uppfattningar och attityder (PDF)
Artikel: Smittskydd på svenska gårdar - djurägarnas uppfattningar och attityder (PDF)
Jenny Frössling, SVA och Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU 

Mögel i inplastat grovfoder med hög torrsubstanshalt
Presentation: Mögel i inplastat grovfoder med hög torrsubstanshalt (PDF)
Artikel: Mögel i inplastat grovfoder med hög torrsubstanshalt (PDF)
Jessica Schenk, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU

VTEC O157 i svenska nötbesättningar
Presentation: VTEC O157 i svenska nötbesättningar (PDF)
Artikel: VTEC O157 i svenska nötbesättningar (PDF)
Stefan Widgren, SVA och Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Genetisk variation hos vanliga mastitpatogener
Presentation: Genetisk variation hos några vanliga mastitpatogener i Sverige (PDF)
Artikel: Genetisk variation hos vanliga mastitpatogener (PDF)
Åsa Lundberg, SVA

Ekonomisk optimal fodernivå - Vad är det?
Presentation: Ekonomisk optimal fodernivå - Vad är det? (PDF)
Artikel: Ekonomisk optimal fodernivå - Vad är det? (PDF)
Hans Lindberg, Växa Sverige

Schmallenbergvirus - resultat från pågående forskning
Presentation: Schmallenbergvirus - vad var det som hände???  (PDF)
Karl Ståhl, SVA

Pastörisering dödar! Det ska vi vara tacksamma för
Presentation: Pastörisering dödar! Det ska vi vara tacksamma för (PDF)
Artikel: Pastörisering dödar! Det ska vi vara tacksamma för (PDF)
Karin Artursson, SVA

Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar?
Presentation: Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar? (PDF)
Artikel: Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar? (PDF)
Christer Bergsten, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU

Ensilage - förluster och foderhygien
Presentation: Ensilering – Hur minska förlusterna och hygienproblemen i plansilor (PDF)
Artikel: Ensilering – Hur minska förlusterna och hygienproblemen i plansilor (PDF)
Rolf Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Med kornas fruktsamhet i fokus under 40 år - en personlig tillbakablick
Presentation: Med kornas fruktsamhet i fokus under 40 år - en personlig tillbakablick (PDF)
Hans Gustafsson, Växa Sverige

Arbetar som:
Regionchef Avel Mitt/Nord Områdesansvarig Östersund/Västernorrland

Telefon:
010-471 06 17

Mobiltelefon:
070-345 55 20