Årets Mjölkbonde 2019

För att uppmärksamma och belöna skickliga mjölkföretagare delar Växa Sverige och LRF Konsult ut priset Årets mjölkbonde.

Priset går till mjölkföretagare som bidragit till att utveckla mjölksektorn genom att på ett föredömligt sätt ha utvecklat sitt företag och varit en förebild för andra.

Förutom äran får vinnaren en utbildningsresa i form av studiebesök, konferens eller liknande i ett annat land. Vinnaren får också sitta med i juryn inför påföljande års tävling. Priset delas ut av Kungen i samband med utdelningen av Guldmedaljen i Stockholm.

 

Vinnare genom åren

2019 Christina och Ulf Winblad, Womtorps Lantbruk, Södermanlands Län

Vinnare Årets Mjölkbonde 2019

Vinnare Årets Mjölkbonde 2019 
Womtorps Lantbruk - ett företag i en ständig utvecklingsfas

Årets Mjölkbonde 2019 har med tydliga mål utvecklat ett mjölkföretag med uttalad bärkraft och med en vilja att hela tiden utmana sig som företagare. Med en sensationellt god djurhälsa och en förmåga att på bästa tänkbara sätt ta vara på gårdens resurser har man idag ett företag på en osedvanlig toppnivå.

Läs hela juryns motivering