Årets Vallmästare

Utmärkelsen Årets Vallmästare instiftades 2003 för att uppmärksamma och belöna skickliga vallodlare. Priset delas ut av tidningarna Husdjur och Nötkött tillsammans med Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsan, Sveriges lantbruksuniversitet och Växa Sverige.

Årets Vallmästare 2017

Thomas Rappe i ladugårdenStrömsrum utanför Ålem i östra Småland tar emot utmärkelsen Årets Vallmästare under Vallkonferensen den 7 februari på Sveriges lantbruksuniversitet.

Juryns motivering

Årets Vallmästare tar hem segern med en tydlig strategi: Att med hjälp av bevattning säkra hög hektaravkastning och jämna näringsvärden. Bevattningen säkerställer också att det finns gott om bete även torra somrar. Andelen klöver i vallen har optimerats för att bidra med kväve i den ekologiska odlingen och skapa balans mellan energi och protein. Detta ger ett vallfoder med hög och jämn kvalitet.

Pressmeddelande: Årets Vallmästare 2017 (PDF)

Årets Vallmästare 2016

Lasse och Lotta Larsson, Jon-Jons lantbruk Växbo, Bollnäs utsågs till Vallmästare 2016. Alla mjölk-och nötköttsproducenter som har vallodlingen i fokus välkomnas till årets tävling!

Juryns motivering

En stor avkastning på vallen med god hygienisk och näringsmässig kvalitet är en självklarhet för dagens mjölk-och köttproducenter. I Årets Vallmästare vill vi stimulera intresset för vallodling och en lönsam vallproduktion. Vi söker vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling.