Uppföljning av avelsarbete för köttras

Avelsframsteg innebär att genetiskt förbättra en ras inom ett land i önskvärd riktning så att djuren kan komma att prestera allt bättre i de egenskaper som anses viktiga. För att uppnå önskat resultat i form av avelsframsteg behöver man veta var rasen står idag och avelsmålet, det vill säga vad man strävar mot.

För att kunna se hur en ras utvecklas genetiskt över tid är det viktigt att kontinuerligt följa upp det genetiska nuläget och genetiska trender. En genetisk trend är en kurva som oftast visar årsvisa medelvärden för genetisk nivå över en viss tidsperiod. Presentationen kan göras för ett enskilt avelsvärde eller för ett sammanvägt index.

Genetiska trender är viktiga för att åskådliggöra resultatet av genomfört avelsarbete, om rasen utvecklas i önskad riktning och i så fall om utvecklingen går tillräckligt fort. Trenderna utgör underlag för vidare avelsplanering och eventuella revideringar i avelsmålet.

Trenderna för index och enskilda avelsvärden för köttraserna återfinns, liksom topplistor, på webbplatsen Webbtjuren.

Gå till webbtjuren

Arbetar som:
Samordnare Kunskap Avel

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41