alt-text

Fokuserad avel förbättrar klövhälsan

Avel kan förbättra klövhälsan i en besättning. Det påstående är definitivt sant!

Klövproblem är ärftliga. Även om arvbarheten är relativt låg jämfört med andra egenskaper, så är det tillräckligt stor variation i populationen för att bedriva ett effektivt avelsarbete för egenskapen. Forskning visar att förekomsten av klövsjukdomar är lägre hos avkommor efter tjurar med höga avelsvärden för klövhälsa. Trots samma behandling, kommer visa kor få klövproblem, medan andra inte får det. Dessutom, några kor kommer tillfriskna snabbt, medan andra kommer ha problem med klövarna mer frekvent och mer allvarligt.   

Det är detta som gör det möjligt att avla för resistens mot klövsjukdomar och samtidigt minska förekomsten av klövproblem i våra mjölkbesättningar.

Bra omvårdnad och bra stallmiljö är förstås viktigt, men förbättringarna är inte ackumulativa. Med avel pratar vi om långsiktiga lösningar och den goda nyheten är att de adderas för varje generation och det enda som krävs är att välja rätt tjurar. Titta på klövhälsoindex och välj bland tjurar med höga NTM och med bra värden för de egenskaper du värderar högt i din besättning.

När du avlar för bättre klövhälsa, gör du en god investering för framtiden i din besättning. Det blir färre klövsjukdomar för varje generation, så insatsen betalar sig mer och mer för varje ny generation.  Det genetiska framsteget du får är permanent och önskad förbättring adderas för varje generation.