MinGård, Min sida och vxa.se - 21/10 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 oktober mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Smittskydd

Kontrollprogram

Kontrollprogram

Sverige är fritt från flera smittsamma sjukdomar som är vanliga andra länder i Europa. Om någon av dessa sjukdomar kom in till Sverige skulle det få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilda besättningen.

alt-text

En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa.
Dessa sjukdomar omfattas av en speciell lagstiftning som bestämmer hur man ska agera för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning.  Den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en sådan sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

Växa Sveriges ansvar

För att övervaka vår fria status och snabbt kunna upptäcka om smittorna kommer in i landet ansvarar Växa Sverige för provtagning av:

  • Bovin Virus Diarré(BVD)
  • Enzootisk Bovin Leukos (Leukos)
  • Infektiös bovin rhinotracheit/ infektiös pustulär vulvovaginit (IBR/IPV)

BVD

Efter många års arbete har vi lyckats utrota BVD som år 1993 fanns hos djuren på hälften av alla nötkreatursgårdar i Sverige. Genom detta har svenska djurbönder fått ännu friskare djur och minskade kostnader för sjukdomar.

Vi måste fortsätta ha en bra övervakande provtagning för att snabbt kunna upptäcka om vi fått in BVD i landet och hinna vidta åtgärder innan det hunnit sprida sig och fått fäste. BVD är vanligt förekommande i många länder och orsakar stora ekonomiska förluster främst på grund av nedsatt fruktsamhet, svaga och dödfödda kalvar och nedsatt immunförsvar som gör att djuren drabbas hårdare av andra infektioner.

BVD-kontroll är obligatoriskt enligt Jordbruksverkets författning (SJVFS 2011:17) i alla nötkreatursbesättningar utom specialiserad slaktnötsproduktion utan betesdrift. Detta gäller oavsett hur många djur man har.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om Kontrollprogrammen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Anna Ohlson, Telefon 010-471 06 53, e-post anna.ohlson@vxa.se

Anslut dig till BVD-programmet

Anslutning BVD-programmet vänder sig till alla besättningar med mjölkkor, köttkor eller kviguppfödare. Specialiserade slaktnötsbesättningar behöver inte anslutas till programmet eftersom sådana djur går direkt till slakt.

Läs mer!
alt-text

Leukos

Växa Sverige har på uppdrag av Jordbruksverket ansvar för fortlöpande övervakning av Leukos. Provtagning sker via slakterna och via uttag av tankmjölksprover.

Leukos är en virussjukdom som kan smitta mellan nötkreatur men inte till människor. De flesta infekterade djuren fungerar endast som smittbärare och visar inga symtom men vissa djur kan få symtom som avmagring, nedsatt mjölkproduktion, tumörer samt ökad känslighet för andra infektioner. Sjukdomen förekommer i hela världen. Sverige fick officiellt leukosfri status från EU år 2000.

Läs mer om Leukos (SVA)

IBR/IPV

IBR/IPV orsakas av ett virus som kan infektera många klövbärande djur men som framförallt drabbar nötkreatur. Olika former av sjukdomen förekommer och symtom associerade med luftvägarna eller reproduktionsorganen kan uppträda hos infekterade djur. Sjukdomen förekommer i hela världen, i Sverige har sjukdomen inte påvisats sedan 1995 och vi har varit officiellt friförklarade sedan 1998.

Läs mer om IBR/IPV (SVA)