Styrning och rutiner

Checklistor för mjölkutrustning

Checklistor för installation av mjölkutrustning

Att bygga nytt, utveckla eller komplettera utrustning för mjölkning och förvaring av mjölk innebär oftast en stor investering. Därför är det viktigt att tänka på mjölkkvaliteten redan från början.

Med hjälp av checklistorna kan du komma fram till kvalitativa lösningar som dessutom uppfyller mejeriernas och myndigheternas krav.