Styrning och rutiner

Checklista: El-installation

Checklista: El-installation

Det ska finnas bra belysning, tillräcklig elkapacitet och reservaggregat att använda vid strömavbrott. Nedan finns en checklista med punkter som är viktiga att tänka på kring elinstallationer som vägledning vid om- och nybyggnation.

Nedan listas viktiga punkter att tänka på kring mjölktankrummet. Checklistorna är tänkta att hjälpa dig att ställa viktiga frågor till dig själv och din mejeriförening samt att ställa rätt krav på utrustningen från leverantörerna.

Läs Mjölkrumsbroschyren parallellt med frågorna (PDF)

Belysning

Elinstallation i övrigt

 • Vilken utrustning ska ett reservelverk kunna serva med ström av jämn och god elkraft?

 • Har en genomgång gjorts på vad som ska driva med ett elverk vid ett längre elavbrott?

 • Finns elström att driva följande vid ett längre elavbrott:
  • Mjölkningsanläggning/Robotar
  • Kylning och diskning
  • Fylltömmare i silotorn
  • Foderutläggare
  • Kraftfoderautomater
  • Utgödsling
  • Varmvattenproduktion
  • Dricksvattenpump
  • Belysning

 • Är det elverk för reservkraft gjort för att klara långa driftstiden med bevarad kvalitet på elströmmen?

 • Avger elverket strömpikar efter en viss körningstid som kan slå ut digitala kretsar, med mera?

 • Har leverantören av utrustningen informerat om kraven på reservkraft och eventuell känslig elektronik?

 • Uppfyller elverket SVEKO-normen för att klara längre driftstider?
 • Är elledningar skyddade enligt brandskyddskraven (IP44)?

 • Är svagströmsledningarna extra skyddade till elektronik som volymmätning, elektriska pulsatorer, on-line mätningar (till exempel konduktivitet), avtagare, ventilstyrningar, med mera?

 • Krävs extra skyddade placeringar och vattenavvisande/täta kapslingar, eventuell montering av värmekablar för förlängning av utrustningens livslängd, med mera?