Styrning och rutiner

Foderbrist

Foderbrist

Extrem torka och andra väderförhållanden kan ställa till med mycket elände, som foderbrist. På den här sidan har vi samlat information, tips och länkar som du kan ha nytta av.

alt-text

Säkra tillgången på foder

Här är några förslag på vad som är bra att tänka på i olika situationer.

Foderstrategi vid torka och grovfoderbrist

Brist på vårutsäde

Alternativa foderstater

Minska grovfoderåtgången

Djurförsörjning

Tips på långsiktig planering för besättning och produktion.

Anpassa djurantalet

Så påverkas fertiliteten av värme

Det här kan vi hjälpa till med

  • Inventering av foderbehov fram till ny skörd
  • Räkna fram behov av skördad mängd 
  • Diskutera handlingsutrymmet på gården 
  • Strategier inför stallsäsongen: 
    - grovfoderanvändning
    - höstbete

Vi kan också se över möjligheten att köpa grovfoder eller alternativa fodermedel.