alt-text

Markkartering underlättar din skördeplanering

Markkartering är en lönsam investering som ger dig värdefulla upplysningar om markens näringsinnehåll. Med vår tillförlitliga GPS-kartering som utgångpunkt får du ett exakt mått på markens förutsättningar och vilka näringsämnen som bör tillföras för att optimera din växtodling.

Kartläggningen visar hur du kan optimera gödslingen för högre skörd och minskad påverkan på miljön. För bästa resultat bör en markkartering göras med 8-10 års mellanrum.

Så går det till

Analysvärdena knyts till markkarteringspunkter via GPS och redovisas på en digital kartritning. Fördelen med GPS-knutna markeringspunkter att vi enkelt kan återgå till exakt samma punkt vid nästa mätning. Med GPS-kartering har du även möjlighet att skapa styrfiler för att kunna precisionsplanera spridning av till exempel kalk och kalium.

Analysera gödsel

För att kunna utföra en väl anpassad gödsling med optimal handelsgödselanvändning är det viktigt att känna till näringsinnehållet i gårdens flytgödsel. En flytgödselanalys tas lämpligen på våren, i samband med omrörning i brunnen.
Mer om gödselprover

Analyspaket med helhetstänk

För dig som vill ta helhetsgreppet erbjuder vi två unika och prisvärda analyspaket där det förutom jord- och gödselprover även ingår foderprov och vattenanalys. Allt hänger ihop!

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med markkartering och gödselprover är du välkommen att höra av dig till oss. När analysen är färdig hjälper vi gärna till att tolka värdena för att omvandla dem till praktiska råd och åtgärder på din gård.

Arbetar som:
Seniorkonsult Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04

Kontakta mig