Vanliga frågor om dräktighetsanalys

Här hittar du vanliga frågor och svar på frågor kring dräktighetsanalys.

Kan vi se hur gammal dräktigheten är när provet togs?

PAG-nivån ökar vartefter dräktigheten fortskrider. Det beror ju på att fosterhinnedelen där PAG bildas succesivt växer till. Så ett samband mellan dräktighetsålder och PAG nivå går nog att se generellt. Men därifrån att dra slutsatser för ett enskilt djur är det långt. Det kan vi inte göra.

Kan robotbesättningar använda analysen?

Javisst – dock måste man skicka data via AMS-Link. Gamla robotprogrammet fungerar INTE!

Vilken nytta har man av analysen för sinläggning av kor?

Man vet om de är dräktiga eller inte!

Hur ”spärrar” man djur för utpekning om man abonnerar?

Om man seminerat ett djur som sedan löpt om och man missat att seminera igen och sedan har provmjölkning. Då blir djuret utpekat i onödan för Dräktighet Analys.

Hur gör jag för att undvika utpekning?

Man ska rapportera in ej Dr (kod 1,21,31 eller 41) via seminrapport, KKPC eller Indata via webb innan provmjölkningsuppgifterna sänds in. Då kommer inte djuret att pekas ut. Det går också att använda diversekoderna 10 = Ej dräktig eller 11 = Avser ej seminera djuret, men då måste detta göras innan själva provmjölkningsuppgifterna sänds in (KKPC, Kodata, Registrera/Övriga uppgifter).

Varför analyseras ej kor ut efter 100 dagar, trots att jag har detta abonnemang?

Antagligen har man låtit dräktighetsundersöka kon innan 100 dagar eller rapporterat in en dräktighetsundersökning själv. Då blir ej kon uttagen för analys.

Hur ”spärrar” man permanent ett djur för utpekning?

Rapportera djuret med Upplysningskod 99 via seminrapport. Kod 99 = Avser ej seminera djuret. Djuret kommer aldrig att utpekas förrän det ev. kommer in en seminering eller koden tas bort.

Varför har vissa kor i Visa resultat-listan färre än 28 dagar?

Dagantalet räknas från insdatum till provningsdatum vid utpekningen. Alla med mer än eller lika med 28 dagar pekas ut. Om seminhändelse med datum före provmjölkningsdatum sänds in i databasen efter provmjölkningen så räknas datum från senaste ins till provmjölkningsdatum. Då kan dagantalet bli under 28. Det är mycket viktigt att alla semineringar är inrapporterade på alla djur när provmjölkningen görs!

Varför får jag eDr A (ej dräktig) på ett djur som sedan visar sig vara dräktigt vid undersökning?

Seminering kan ha skickats in på djuret efter provmjölkningsdatum med semineringsdatum strax för provmjölkningen. Händelsen skulle rapporterats före provmjölkningen. En annan möjlig orsak är också att provkoppar och koidentiteter förväxlats, vid provmjölkningen, viktigt att säkerställa rätt hantering vid provmjölkning.

Om jag vet att ett resultat av dräktighetsanalys är felaktigt dräktig?

På grund av förväxlade provkoppar eller saknade semineringsuppgifter etc. kan jag då låta personal korrigera bort dessa resultat, t.ex. för att undvika att förväntat kalvningsdatum skrivs ut?

Nej – Inga resultat ska ändras, kan försvåra ev. felsökning! Rapportera in ej Dr (kod 1,21) via seminrapport, KKPC eller Indata via webb. Då blir också t.ex. statuskoder, förväntat kalvningsdatum korrekta.

Vad händer om man glömmer att kryssa för Dräktighet Analys PAG på den gröna etiketten eller om man har fel etikett?

Eurofins får en beställningsfil i alla fall men om man har otur så kanske proverna inte körs på Dräktighet Analys utan diskas för snabbt.

Vad händer om man kryssar Dräktighet Analys på etiketten men inte har abonnemang?

Det skapas ingen beställningsfil. Eurofins får extra-jobb att kolla varför ingen fil finns.

Kan vi planera bättre djurflöde och rekrytering med Dräktighet Analys?

Antalet dräktigheter och därmed kalvningar per tidsenhet är ju en viktig faktor i djurförsörjningsberäkningarna. Om PAG bidrar till att fler dräktighetsundersöks underlättar det ju beräkningarna. Men här är vi ju mest intresserade av slutligt dräktiga. Jag tror fortfarande vi ska se testet och marknadsföra det som ett tidigt ”icke dräktighetstest”.

Kan man avgöra om det är en tvillingdräktighet?

En annan fråga är om tvillingdräktigheter kan urskiljas. Även här finns det nog grova samband om man jämför tvillingdräktighet med singeldräktighet hos grupper av djur men sannolikt omöjligt att ge svar på individnivå.

Kan man urskilja djur som kommer att abortera. Har dessa djur en genomgående lägre nivå från början?

I början av 2000-talet gjorde man en studie på SLU där man undersökta högdräktiga kor som var seminerade med tjurar med avelsvärden för hög respektive låg dödfödselfrekvens. Man såg faktiskt lägre nivåer i högriskgruppen där en del också födde dödfödd kalv senare. I det fallet mättes PAG i blodet. Dessa frågor kommer vi förhoppningsvis att kunna ge bättre svar på när vi analyserat pilotomgången fullt ut. Men det kommer ju ta ett år innan vi får in uppgifter om kalvningar.

När kan man erbjuda progesteronprov via Kokontrollen?

Det kan bli nästa steg när provlogistiken är upparbetad. Egentligen tar vi prov för sällan i KoKontrollen för att kunna använda progesteron fullt ut. Men att hitta acykliska kor går bara efter två provningar. Om vi samtidigt kan analysera BHB för negativ energibalans har vi tre markörer som skulle kunna öka värdet på KoKontrollen och skapa en ”HerdNavigator light” och som vi också skulle kunna skapa ett rådgivningspaket runt. Det kommer ju också hela tiden nya markörer som så småningom också kan tas in. Här finns det stora möjligheter, men helst skulle vi vilja ha kokontroll 2 ggr per månad

Kontakta mig