alt-text

April, april – detta var rena dyngan!

Dynga, skit, gödsel, träck, spillning… kärt barn har många namn!

Med vårt aprilskämt vill vi i Växa idag hylla stallgödseln då den är så betydelsefull för bördighet och odling. Gödseln återför ju näringsämnen som fosfor och kväve till marken och gynnar mikrolivet i jorden. 

Mer information om "det bruna guldet":

Stallgödselanalys
Optimera dina gödselgivor till vall och spannmål med hjälp av en stallgödselanalys. Just nu har vi kampanj på analyspaket, beställ innan 30 april för 925 kr + moms. Allt ingår!

Analysera stallgödseln
Lyckas med stallgödseln! Få koll på näringsinnehållet med råd från Greppa näringen, Jordbruksverket och Eurofins.

Allt om gödsel!
Från gödselstrategier via näringsbalanser till spridning och myllning. 

Kontakta en rådgivare

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor och funderingar kring stallgödsel.