alt-text

15% rabatt på hornlösa tjurar

Nu får du 15% rabatt på pollade mjölkrastjurar från VikingGenetics. Erbjudandet gäller från 1/12 2020 till 28/2 2021.

Hållbar och hornlös

 ✔ Produktion
 ✔ Hälsa 
 ✔ Exteriör
 ✔ Exteriör
 ✔ Hornlöshet

Passa på att handla och få rabatt på holstein, SRB, jersey och fjälltjurar.

Handla i dosshopen

Hornlöshet – en högaktuell fråga

Vi är snabbt på väg mot en ny verklighet, och troligen kommer fler bestämmelser kring avhorning framöver. Rapportering av pollade hondjur i MinGård är av högsta prioritet. När de syns i systemen blir de lättare att hitta vid exempelvis tjurmoderbevakning.

Var fjärde tjur
VikingGenetics har beslutat att 25% av de inköpta tjurarna ska ha minst ett anlag för hornlöshet - heterozygot. Av dem ska var femte ha två anlag - homozygot. Målet sättas ännu högre kommande år, vilket resulterar i att antalet pollade tjurar kommer öka markant.

Fokus hondjur
En risk med beslutet är att förlora genetisk variation. Därför ligger stort fokus på selektionen av hondjur. Både vad gäller de kvigor som VikingGenetics köper in till VikingEmbryo-programmet, och de kvigor som får spolkontrakt för spolning ute i besättningarna.  

Betydelsefullt att registrera hornstatus i MinGård® 

 Genom att registrera hornstatusen på dina djur i MinGård, bidrar du både till aveln i din egen besättning och för populationen i stort. Det möjliggör också en ökning av det totala antalet kända pollade djur att arbeta med. Frågan om hornlöshet ska inkluderas i NTM kommer att diskuteras vidare under nästa år.

Fler hornlösa hondjur sökes

Du kan själv registrera hornstatus i MinGård, så här ser symbolen ut:

Registrera i MinGård

Arbetar som:
Regionchef Avel Områdesansvarig Linköping/Söderköping

Telefon:
010-471 06 17

Mobiltelefon:
070-345 55 20

Doser från VikingGenetics

I Norden har vi avlat för hälsoegenskaper i över 30 år, längre än någon annan. Genom vår omfattande kokontroll har vi samlat information från veterinärer, klövverkare, lantbrukare och tekniker. Det gör oss världsunika.

Handla i dosshopen
alt-text

Pollad = Hornlös
Heterozygot och homozygot förklarar hur många anlag för hornlöshet föräldradjuret bär. Hetero betyder att det har två olika anlag och homo att de har två lika anlag.

  • Heterozygot pollad (P) = 50 % av kalvarna blir hornlösa
  • Homozygot pollad (PP) = 100 % av kalvarna blir hornlösa