MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

alt-text

Testa dina hondjur genomiskt

Genomisk avelsvärdering har på kort tid blivit ett viktigt inslag i avelsarbetet världen över och används i urvalet av tjurkalvar som ska bli semintjurar. Testa dina hondjur på samma säkra sätt.

Öka takten på avelsframsteget

Genomiska avelsvärden på hondjur innebär att du säkrare kan rangordna dina hondjur baserat på genetisk förmåga. Du får ett säkrare underlag för avelsplanering, både vad gäller rekrytering, användning av köttras, urval av embryodonatorer och försäljning av djur. 

Sveriges genomiskt bästa hondjur just nu

Här hittar du de senaste topplistorna för svenskfödda hondjur som har högst NTM baserat på genomiska avelsvärden. Listorna visar omkring de 50 bästa hondjuren per ras, där djurägaren godkänt publicering. Om fler djur har samma NTM-värde utökas listorna något.

Topplista hondjur - jersey
Topplista hondjur - holstein 
Topplista hondjur - RDC, Red Dairy Cattle

Kontakta mig

Hitta gårdens stjärnor

Genomtesta enkelt i samband med öronmärkning. Börja använda TST-tång med öronmärken och få 5 x-vik doser på köpet. Erbjudandet gäller fram till och med 30 september 2019.

TST-tång
alt-text

Beställ DNA-analyser hos oss

Vi erbjuder genomiska avelsvärden på Holstein, SRB och Jersey. Genomiska avelsvärden kan beställas så snart kvigkalven är född. Värdena ger ett säkrare mått på djurets genetiska förmåga än vad traditionella härstamningsindex ger. 

Här beställer du det genomiska avelsvärdet

Här ser du provresultatet 

DNA-test i samband med öronmärkning

Med en TST-tång kan du ta ut det genomiska provet på dina hondjur samtidigt som du öronmärker.
Så här tar du provet med tång

Krav på fenotypiska avelsvärden

För att få fram genomiska avelsvärden på ett hondjur, krävs det att djuret har fenotypiska avelsvärden. Med fenotypiska menas de traditionella avelsvärdena baserade på kornas registreringar, till exempel av mjölkproduktion och exteriör.

I de flesta fall får djuret värdena automatiskt genom att spermaförsäljaren betalar för avelsvärdering av en tjur och dess avkommor. För avkommor till tjurar utan betald avelsvärdering behöver djurägaren abonnera på avelsvärden.  
Mer om tjänsten - Avelsvärden för importtjurars avkommor