alt-text

Testa dina hondjur genomiskt

Genomisk avelsvärdering har på kort tid blivit ett viktigt inslag i avelsarbetet världen över och används i urvalet av tjurkalvar som ska bli semintjurar. Testa dina hondjur på samma säkra sätt.

Öka takten på avelsframsteget

Härstamningsverifiering och genomiska avelsvärden på hondjur innebär att du säkrare kan rangordna dina hondjur baserat på genetisk förmåga. Du får ett säkrare underlag för avelsplanering, både vad gäller rekrytering, användning av köttras, urval av embryodonatorer och försäljning av djur. 

Sveriges genomiskt bästa hondjur just nu

På Min sida hittar du de senaste topplistorna för svenskfödda hondjur som har högst NTM baserat på genomiska avelsvärden. Listorna finns under Resultat & analys / Genomiska topplistor.
Logga in på Min sida

Genomiska analyser

I en genomisk analys ingår härstamningsverifiering, genomisk avelsvärdering och monogena egenskaper. Idag kan du få genomiska avelsvärden på renrasiga holstein, SRB och jersey med känd härstamning. Den genomiska analysen kan beställas så snart kalven är född. Avelsvärdena ger ett säkrare mått på djurets genetiska förmåga än vad traditionella härstamningsindex ger.

Beställning och resultat

Beställ genom att välja Genomisk analys under Rapportera & beställ på Min sida. Resultaten hittar du sedan under Resultat & analys och Nyckeltal Avel.
Logga in på Min sida

Tång för genomisk analys och öronmärkning

Med en TST-tång kan du ta ut ett vävnadsprov på dina hondjur för genomisk analys. Det fiffiga är att du gör det samtidigt som du öronmärker. 
Mer om hur du beställer och hur tången fungerar

Krav på fenotypiska avelsvärden

För att få fram genomiska avelsvärden på ett hondjur, krävs det att djuret har fenotypiska avelsvärden. Det vill säga traditionella avelsvärden baserade på kornas registreringar, till exempel av mjölkproduktion och exteriör.

I de flesta fall får djuret de fenotypiska avelsvärdena automatiskt genom att spermaförsäljaren betalar för avelsvärdering av en tjur och dess avkommor. För avkommor till tjurar utan betald avelsvärdering behöver djurägaren abonnera på fenotypiska avelsvärden.  
Mer om tjänsten - Avelsvärden för importtjurars avkommor 

Kontakta mig