Semin på två sätt

Semin finns i två varianter. Assistentsemin då en husdjurstekniker seminerar djuren, eller djurägarsemin då djurägaren eller någon anställd på gården seminerar.

Assistentsemin

Husdjursföreningarna har utbildade husdjurstekniker som är specialister på semineringar, dräktighetsundersökningar, fruktsamhetskontroll och mycket mer. De har en gedigen grundutbildning från Sveriges Lantbruksuniversitet som ger dem rätt att seminera i alla nötkreatursbesättningar. Dessutom får de fortlöpande utbildning inom reproduktion och avel och för att alltid kunna erbjuda lantbrukarna den bästa möjliga servicen och kompetensen inom fruktsamhetsområdet.

Husdjursteknikern har med sig allt som behövs för en seminering. Gården behöver bara tillhandahålla en god arbetsmiljö och handräckning. Vid assistentsemin finns det en ansvarig veterinär som följer upp seminverksamheten och dräktighetsresultatet i varje enskild besättning.

Djurägarsemin

Husdjursföreningarna ordnar regelbundet kurser för de djurägare och anställda som vill börja seminera själva. Kursen är nödvändig för den som vill seminera själv. Husdjursföreningen kan hjälpa till att förmedla utrustning, kväve, spermadoser och andra tillbehör. Dessutom hjälper föreningen till med uppföljning, dräktighetsundersökningar, fruktsamhetskontroll, avelsplanering m.m.

Läs mer om djurägarsemin

Om den som seminerar på gården är ledig eller upptagen en dag går det bra att få hjälp av assistentsemin. För att få seminera sina egna djur krävs det en övervakande veterinär vilket oftast är en veterinär från husdjursföreningen. Veterinären besöker regelbundet gården och gör uppföljningar av seminverksamheten och dräktighetsresultaten i besättningen. Husdjursföreningen erbjuder ibland särskilda fördjupnings- och uppföljningskurser för djurägarseminörer då man kan lära sig mer om fruktsamhet och avel.

Kontakta mig