Årets Djurskötare

Tidningen Husdjur och Ladugårdsförmännens Riksförbund delar varje år ut en utmärkelse för god djurskötsel som är förenat med gott företagande.

Nu är det dags att anmäla din kandidat

Här kan du skicka in din nominering - fram till den 31 juli!

Årets Djurskötare 2018

Jag som lämnar förslaget heter

Förutom äran får Årets Djurskötare ett resestipendium på 10 000 kr samt tavlan ”Sommardrömmar” av Hans Lindberg.

Årets Djurskötare 2017

Årets Djurskötare 2017 heter Linda Olsson och arbetar på Stallbergs lantbruk utanför Vara i Västergötland.

Linda fick utmärkelsen med motiveringen:
”Linda Olsson, har varit en starkt bidragande kraft till att Stallbergs lantbruk, utanför Vara i Västergötland, utvecklats till den gård den är idag med 435 kor och en av landets 20 högst avkastande besättningar. Hon har axlat en naturlig ledarroll för de tio anställda – där hon lyckas med att alla känner sig sedda. Linda är en god människokännare och har ett gott djuröga och har därmed lyckats skapa en bra miljö där både anställda och djur trivs!”

 Linda Olsson - Årets djurskötare 2017
Foto: Therese Eriksson

I juryn ingår Chefredaktör tidningen Husdjur, Therese Eriksson och Susanne Andersson, Ladugårdsförmännens Riksförbund, Catharina Matsdotter, Naturbrukets Yrkesnämnd samt Frida Åkerström, Växa Sverige.

År

Pristagare

2017 Linda Olsson
2016 Tamás Bucsi
2015 Jens Andersson
2014 Anders Bergkvist
2013 Therese Eriksson
2012 Bengt Andersson
2011 Thomas Jerneng
2010 Åsa Varg
2009 Patrik Henriksson
2008 Susanne Anderson
2007 Peo och Mariette Östberg
2006 Lars och Ulrika Widstrand
2005 Therese Bohman
2004 Mats Karlsson
2003 Ulf Granevik
2002 Inger Rydqvist
2001 Madeleine Sundin
2000 Olof Andrén
1999 Roger Lätth