Årets Djurskötare

Tidningen Husdjur och Ladugårdsförmännens Riksförbund delar varje år ut en utmärkelse för god djurskötsel som är förenat med gott företagande.

Årets Djurskötare 2016

Årets Djurskötare 2016 heter Tamás Bucsi och arbetar som ladugårdsförman på Stefans Lantbruk i Båstad. LRFs ordförande Helena Jonson delade ut utmärkelserna vid Elmiamässan i oktober 2016.

Tamás fick utmärkelsen med motiveringen: 

”Tamás Bucsi är ladugårdsförman på Stefans Lantbruk i Båstad och sköter gården som om den vore hans egen. Med fokus och tydlig strategi för de drygt 90 mjölkkornas hälsa och för teamarbetet med personalen så skapar Tamás en miljö där både djur och människor trivs. Allt görs för att nå goda resultat och besättningen är bland de högst avkastande med ekologisk produktion i Sverige.”

Förutom äran fick Tamás tavlan ”Sommardrömmar” av Hans Lindberg samt en resecheck på 10 000 kronor samt blommor.

I juryn ingår Britt-Marie Jafner, chefredaktör Husdjur, Susanne Andersson och Therese Eriksson Ladugårdsförmännens Riksförbund samt Anna Ohlsson Växa Sverige.

År

Pristagare

2016 Tamás Bucsi
2015 Jens Andersson
2014 Anders Bergkvist
2013 Therese Eriksson
2012 Bengt Andersson
2011 Thomas Jerneng
2010 Åsa Varg
2009 Patrik Henriksson
2008 Susanne Anderson
2007 Peo och Mariette Östberg
2006 Lars och Ulrika Widstrand
2005 Therese Bohman
2004 Mats Karlsson
2003 Ulf Granevik
2002 Inger Rydqvist
2001 Madeleine Sundin
2000 Olof Andrén
1999 Roger Lätth