Årets Djurskötare®

Tidningen Husdjur vill tillsammans med Ladugårdsförmännens riksförbund uppmärksamma de duktiga djurskötare som varje dag ser till att skapa det välmående och den höga djurvälfärd som krävs för en framgångsrik och högkvalitativ mjölkproduktion.

Nu har nomineringen till Årets Djurskötare® 2021 stängt för i år.

Nomineringarna ska nu granskas av en jury och slutkandidaterna besökas på sin arbetsplats. Hänsyn tas till allmänna omdömen om besättningen såsom hygien, hälsa, avkastning, kvalitet, ekonomi, nytänkande med mera. 

Priset går en djurskötare, anställd eller egen företagare, som bedöms sköta sin mjölkkobesättning på ett sätt som är ett föredöme för andra. Priset kan även delas mellan flera personer som på ett likvärdigt vis bedöms dela ansvaret för djurskötseln. 

Vinnaren presenteras i Husdjur nummer 11.

Vinnaren belönas med ett konstverk samt ett resestipendium. Prisutdelning sker under hösten.

Juryn består av:

Linda Grimstedt, chefredaktör Husdjur

Lisbeth Karlsson, projektledare Husdjur

Therese Eriksson och Sven Brandel, Ladugårdsförmännens riksförbund

Catharina Matsdotter, Naturbrukets yrkesnämnd

Paulina Lingers, veterinär, Växa Sverige

Årets Djurskötare 2020

Per-Arvid Karlsson blev 2020 utsedd till Årets Djurskötare med följande motivering:

Inga detaljer lämnas åt slumpen i ladugården på Elmersgården. Med gediget intresse och stor kunskap ser Per-Arvid Karlsson till att vända på varje sten för att öka djurvälfärden för korna samt trimma produktionen för ökad avkastning. Arbetet på gården kännetecknas av kamratskap och arbetsglädje och även där spelar Per-Arvid Karlsson en viktig roll. För detta tilldelas han utmärkelsen Årets Djurskötare 2020.”

 Per-Arvid-2_low.jpg


Foto: Therese Eriksson

Här kan du hämta bilden i större format

Priset är en resecheck på 10 000 kronor, ett keramikverk skapat av Annika Bergman, diplom samt blommor.

I juryn ingår Chefredaktör Linda Grimstedt tidningen Husdjur, Lisbeth Karlsson tidningen Husdjur, Therese Eriksson och Sven Brandel, Ladugårdsförmännens Riksförbund, Catharina Matsdotter, Naturbrukets Yrkesnämnd samt Frida Åkerström, Växa Sverige.

År

Pristagare

2020 Per-Arvid Karlsson
2019 Jan Eriksson
2018 Carolin Wedemalm
2017 Linda Olsson
2016 Tamás Bucsi
2015 Jens Andersson
2014 Anders Bergkvist
2013 Therese Eriksson
2012 Bengt Andersson
2011 Thomas Jerneng
2010 Åsa Varg
2009 Patrik Henriksson
2008 Susanne Anderson
2007 Peo och Mariette Östberg
2006 Lars och Ulrika Widstrand
2005 Therese Bohman
2004 Mats Karlsson
2003 Ulf Granevik
2002 Inger Rydqvist
2001 Madeleine Sundin
2000 Olof Andrén
1999 Roger Lätth