Årets Ungdomsdiplom

Tidningen Husdjur och Naturbrukets Yrkesnämnd delar tillsammans med Ladugårdsförmännens Riksförbund varje år ut Årets Ungdomsdiplom till en person under 25 år för god djurskötsel.

Årets Ungdomsdiplom 2021

Årets Ungdomsdiplom tilldelas Elin Bengtsson, som är djurskötare på Skygge gård i Tvååker, Halland.

Juryns motivering lyder:

”Sedan barnsben har mjölkkor varit Elin Bengtssons stora intresse, hela vägen från tävlingar i showmanship, via UF-företag med avbytartjänst, till en anställning på en mjölkgård. Med ett redan välutvecklat koöga tar hon sig an arbetet med glädje och stort intresse för att vidareutvecklas och har därmed blivit en högt uppskattad medarbetare. För sin vilja att vara med och forma framtidens mjölkproduktion tilldelas Elin Bengtsson Årets Ungdomsdiplom 2021.”

Foto: Christel Lind

Här kan du hämta bilden i större format

Vi vill på det här viset uppmärksamma de duktiga ungdomar som är en värdefull tillgång i mjölkproduktionen men som ännu inte nått den erfarenhet och fått det ansvar som krävs för utmärkelsen Årets Djurskötare.

Vinnaren presenteras i Husdjur nummer 11.

Juryn består av:

Linda Grimstedt, chefredaktör Husdjur

Lisbeth Karlsson, projektledare Husdjur

Catharina Matsdotter, Naturbrukets yrkesnämnd

Therese Eriksson och Sven Brandel, Ladugårdsförmännens riksförbund

Paulina Lingers, veterinär Växa Sverige.

Priset är en resecheck på 5 000 kronor, diplom samt blommor.

Ungdomsdiplomet delas ut i samarbete med Naturbrukets Yrkesnämnd.
Här vill vi speciellt uppmuntra ungdomar mellan 18 och 24 år som vill satsa på djurskötaryrket.

I juryn ingår Linda Grimstedt, chefredaktör tidningen Husdjur, Therese Eriksson och Susanne Andersson, Ladugårdsförmännens Riksförbund, Catharina Matsdotter, Naturbrukets Yrkesnämnd samt Frida Åkerström, Växa Sverige.

År

Pristagare

2021 Elin Bengtsson
2020 Johan Kristiansson
2019 Jenny Sjöström
2018 Linda Åhman
2017 Linda Hedström
2016 Linnéa Essgärde
2015 Erica Bengtsson
2014 Magnus Andersson
2013 Jeanette Löfgren
2012 Veronica Thorsén
2011 Elin Svärdh
2010 Emil Persson
2009 Charlotte Sternkvist
2008 Isabelle Tranström
2007 My Sunesson
2006 Marie Olofsson
2005 Frida Gustavsson
2004 Daniel Andersson
2003 David Kasselstrand
2002 Martin Lindvall
2001 Anna Carlevad