Årets vallmästare

Genom tävlingen Årets vallmästare vill tidningarna Husdjur och Nötkött öka intresset för vallfrågor och lönsam vallproduktion.

Vallskörd på Hamra gård, Stockholm, 2019.

Det är Husdjur och Nötkött som tillsammans med Svenska Vallföreningen, Lantbruksuniversitetet och husdjursföreningarna står bakom utmärkelsen.

I Årets vallmästare vill vi stimulera intresset för vallodling och en lönsam vallproduktion. Vi söker vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling. Tävlingen är öppen för mjölk- och nötköttsproducenter som tack vare ett grovfoder av hög kvalitet når goda resultat i besättningen.

Anmälan för Årets vallmästare 2020 är nu stängd och juryns intensiva arbete har inletts. I början av januari blir det klart vem som tar hem titeln.

Vinnaren får förutom äran, priser motsvarande ett värde på 7 000 kronor (fyra grovfoderprover, två timmars rådgivningstid samt deltagande på vallkonferensen i Uppsala den 4-5 februari).

I juryn ingår: Anna Carlsson, Svenska Vallföreningen, Nilla Nilsdotter- Linde och Rolf Spörndly, SLU, Anett Seeman, Gård & Djurhälsan, Jessica Stenvall, Växa Sverige, Linda Grimstedt, Husdjur, samt Maria Törner, Nötkött. 

Om du har frågor kring tävlingen, är du välkommen att kontakta Linda Grimstedt.

 

Vad är ett bra ensilage?

Här är några av de analys-resultat som karaktäriserar ett bra ensilage.

Energivärde                              > 11,0 MJ per kg ts

Ts-halt                                        >25 %, bedömning utifrån lagringssystem

Råprotein                                  120-170 g per kg ts

NDF                                             450-550 g per kg ts

Osmältbar NDF                         < 175 g iNDF per kg NDF

Buffertlösligt råprotein           < 600 g råprotein per kg råprotein

AAT20                                        80-85 g per kg ts

PBV20                                         17-33 g per kg ts

NEL20                                         >6,5 MJ per kg ts

Frisk lukt och bra färg

pH-värde direktskördat          <4,2

Tävlingen utlystes första gången 2002

2019 ställdes Årets vallmästare in på grund av den extrema torkan. Istället lanserades Valltipset, en samlingssajt för tips kring udda grödor och fodermedel.

2018 utsågs Per och Tore Larsson, Kårtorp Lantbruk till Årets vallmästare. Läs mer om dem här.

År

Pristagare

2020 Amanda, Bengt, Jeanette och Andreas Sjöberg, JB holstein
2019 Inställt
2018 Per och Tore Larsson, Kårtorp Lantbruk
2017 Thomas Rappe, Strömsrums gård
2016 Lasse Larsson, Jon-Jons Lantbruk
2015 Viktoria Luttu Wahlberg och Henrik Wahlberg
2014 Richard och Lennart Johansson
2013 Bröderna Bengtssons Lbr AB
2012 Fredrik Hansson
2011 Torbjörn och Jonas Holgersson
2010 Magnus och Anki Sandin
2009 Per-Åke Perers
2008 Anna-Britta och Herbert Nyman
2007 Peter Ingemarsson
2006 Jonas och Anders Svensson
2005 Peter och Kristina Olsson
2004 Jan-Olof Oscarsson
2003 Jonas och Torbjörn Holgersson