Årets Vallmästare

Genom tävlingen Årets Vallmästare vill tidningarna Husdjur och Nötkött öka intresset för vallfrågor och lönsam vallproduktion. Det är Husdjur och Nötkött som tillsammans med Svenska Vallföreningen, Lantbruksuniversitetet och husdjursföreningarna står bakom utmärkelsen.

Är du Årets Vallmästare 2018?


I juryn ingår: Anna Carlsson, Svenska Vallföreningen, Nilla Nilsdotter- Linde och Rolf Spörndly, SLU, Anett Seeman, Gård & Djurhälsan, Hans Lindberg, Växa Sverige, Britt-Marie Jafner, Husdjur, samt Lena Widebeck, Nötkött. 

Om du har frågor kring tävlingen, är du välkommen att kontakta Britt-Marie Jafner.

År 2002 utlystes tävlingen för första gången

Strömsrums Gård utsågs till Vallmästare i början av året. Kanske det är din tur nu?

Alla mjölk- och nötköttsproducenter som har vallodlingen i fokus välkomnas till årets tävling. Tidningarna Husdjur och Nötkött arrangerar tävlingen Årets Vallmästare i samarbete med Växa Sverige, Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsan och SLU.

En stor avkastning på vallen med god hygienisk och näringsmässig kvalitet är en självklarhet för dagens mjölk- och köttproducenter. I Årets Vallmästare vill vi stimulera intresset för vallodling och en lönsam vallproduktion.

Vi söker vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling.

År

Pristagare

2017 Thomas Rappe, Strömsrums gård
2016 Lasse Larsson, Jon-Jons Lantbruk
2015 Viktoria Luttu Wahlberg och Henrik Wahlberg
2014 Richard och Lennart Johansson
2013 Bröderna Bengtssons Lbr AB
2012 Fredrik Hansson
2011 Torbjörn och Jonas Holgersson
2010 Magnus och Anki Sandin
2009 Per-Åke Perers
2008 Anna-Britta och Herbert Nyman
2007 Peter Ingemarsson
2006 Jonas och Anders Svensson
2005 Peter och Kristina Olsson
2004 Jan-Olof Oscarsson
2003 Jonas och Torbjörn Holgersson

Arbetar som:
Chefredaktör Husdjur, Kommunikatör

Telefon:
010-471 09 42

Mobiltelefon:
072-241 75 17