Årets Vallmästare

Genom tävlingen Årets Vallmästare vill tidningarna Husdjur och Nötkött öka intresset för vallfrågor och lönsam vallproduktion.

Det är Husdjur och Nötkött som tillsammans med Svenska Vallföreningen, Lantbruksuniversitetet och husdjursföreningarna står bakom utmärkelsen.

I juryn ingår: Anna Carlsson, Svenska Vallföreningen, Nilla Nilsdotter- Linde och Rolf Spörndly, SLU, Anett Seeman, Gård & Djurhälsan, Hans Lindberg, Växa Sverige, Lisbeth Karlsson, Husdjur, samt Lena Widebeck, Nötkött. 

Om du har frågor kring tävlingen, är du välkommen att kontakta Lisbeth Karlsson.

År 2002 utlystes tävlingen för första gången

År 2018 utses Per och Tore Larsson, Kårtorp Lantbruk till Årets Vallmästare. Läs mer om dem här.

År

Pristagare

2018 Per och Tore Larsson, Kårtorp Lantbruk
2017 Thomas Rappe, Strömsrums gård
2016 Lasse Larsson, Jon-Jons Lantbruk
2015 Viktoria Luttu Wahlberg och Henrik Wahlberg
2014 Richard och Lennart Johansson
2013 Bröderna Bengtssons Lbr AB
2012 Fredrik Hansson
2011 Torbjörn och Jonas Holgersson
2010 Magnus och Anki Sandin
2009 Per-Åke Perers
2008 Anna-Britta och Herbert Nyman
2007 Peter Ingemarsson
2006 Jonas och Anders Svensson
2005 Peter och Kristina Olsson
2004 Jan-Olof Oscarsson
2003 Jonas och Torbjörn Holgersson