Årets Vallmästare

Genom tävlingen Årets Vallmästare vill tidningarna Husdjur och Nötkött öka intresset för vallfrågor och lönsam vallproduktion. Det är Husdjur och Nötkött som tillsammans med Svenska Vallföreningen, Lantbruksuniversitetet och husdjursföreningarna står bakom utmärkelsen.

Sista anmälningsdag var 1 november 2016. Juryarbetet har påbörjats. Läs mer om tävlingen här.

Årets vallmästare 2016

Jon-Jons Lantbruk i Växbo, Bollnäs är Årets Vallmästare 2016. För Lasse Larsson är målet att producera grovfoder med rätt kvalitet till varje djurgrupp. Med noggrann planering säkerställs en snabb och effektiv vallskörd på Jon-Jons lantbruk.

Ett lyckosamt maskinsamarbete och samverkan med grannarna är en av byggstenarna till att nå målen.

– Utan samarbetet och våra duktiga medarbetare hade vi aldrig nått så här långt, säger Lasse Larsson.

Juryns motivering lyder: ”Noggrann planering och uppföljning med en väl genomtänkt strategi, som inbegriper allt från väl utprövade vallfröblandningar, gödsling, skörd, packning till lagring och utfodring, är några av kännetecknen för grovfoderodlingen på Jon-Jons lantbruk. Allt är här väl dokumenterat, oavsett om det gäller resultat från analyser eller kostnader för vallfodret. Allt detta tillsammans utgör grunden för en framgångsrik mjölkproduktion!”

Utmärkelsen Årets Vallmästare instiftades 2003 för att uppmärksamma och belöna skickliga vallodlare. Priset delas ut av tidningarna Husdjur och Nötkött tillsammans med Svenska Vallföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och husdjursföreningarna. Utmärkelsen delas ut vid Växa Sveriges stämma i maj.

En längre intervju med Lasse Larsson på Jon-Jons Lantbruk i Växbo finns att läsa i Husdjur nummer 4 2016.

Här kan du se vilka som blivit Årets Vallmästare från 2003 och framåt:

År

Pristagare

2016 Lasse Larsson, Jon-Jons Lantbruk
2015 Viktoria Luttu Wahlberg och Henrik Wahlberg
2014 Richard och Lennart Johansson
2013 Bröderna Bengtssons Lbr AB
2012 Fredrik Hansson
2011 Torbjörn och Jonas Holgersson
2010 Magnus och Anki Sandin
2009 Per-Åke Perers
2008 Anna-Britta och Herbert Nyman
2007 Peter Ingemarsson
2006 Jonas och Anders Svensson
2005 Peter och Kristina Olsson
2004 Jan-Olof Oscarsson
2003 Jonas och Torbjörn Holgersson