Årets Vallmästare

Genom tävlingen Årets Vallmästare™ vill tidningarna Husdjur och Nötkött öka intresset för vallfrågor och lönsam vallproduktion.

För 20:e gången ska en ny vallmästare koras. Det är tidningarna Husdjur och Nötkött som tillsammans med Gård & Djurhälsan, Svenska Vallföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Växa Sverige står bakom utmärkelsen.

Tävlingen är öppen för alla nötkötts- och mjölkproducenter i Sverige som tack vare ett grovfoder av hög kvalitet når goda resultat i produktionen. Den genomförs för att uppmärksamma duktiga vallodlare och ge status till landets arealmässigt största gröda som också ligger till grund för en lönsam mjölk- och nötköttsproduktion.

Du kan nominera dig själv, eller bli nominerad av en granne, rådgivare eller annan person som tycker att just din vallodling är ett föredöme för andra.

Det vi söker är inte enskilda toppresultat, utan vallodlare som har en genomtänkt strategi där vallfodret är anpassat till gårdens produktion och som lyckas nå jämna resultat både mellan skördar och skördeår.

Liksom tidigare sponsras tävlingen av Växa Sverige som belönar vinnaren med två timmars gratis rådgivning och fyra grovfoderanalyser. Borgeby fältdagar är sponsor av tävlingen och bjuder vinnaren på övernattning samt inträde till såväl förkonferensen som själva fältdagarna.

I juryn ingår: Per Rudengren, Svenska Vallföreningen, Nilla Nilsdotter-Linde och Rolf Spörndly, SLU, Anett Seeman, Gård & Djurhälsan, Jessica Stenvall, Växa Sverige, Linda Grimstedt, Husdjur, samt Ann Christin Olsson, Nötkött. 

Anmälan till Årets Vallmästare 2022 öppnat och pågår till 17 december 2021. Om du har frågor kring tävlingen, är du välkommen att kontakta Linda Grimstedt.

arets-vallmastare-2022.png

Nominera Årets Vallmästare?

Jag som lämnar förslaget heter

 

 

Tidigare pristagare

2021 Lisbeth och Tomas Riberth, Guarp
2020 Amanda, Bengt, Jeanette och Andreas Sjöberg, JB holstein
2019 Inställt pga torråret 2018
2018 Per och Tore Larsson, Kårtorp Lantbruk
2017 Thomas Rappe, Strömsrums gård
2016 Lasse Larsson, Jon-Jons Lantbruk
2015 Viktoria Luttu Wahlberg och Henrik Wahlberg
2014 Richard och Lennart Johansson
2013 Bröderna Bengtssons Lbr AB
2012 Fredrik Hansson
2011 Torbjörn och Jonas Holgersson
2010 Magnus och Anki Sandin
2009 Per-Åke Perers
2008 Anna-Britta och Herbert Nyman
2007 Peter Ingemarsson
2006 Jonas och Anders Svensson
2005 Peter och Kristina Olsson
2004 Jan-Olof Oscarsson
2003 Jonas och Torbjörn Holgersson