Årets Vallmästare

Genom tävlingen Årets Vallmästare™ vill tidningarna Husdjur och Nötkött öka intresset för vallfrågor och lönsam vallproduktion.

Det är tidningarna Husdjur och Nötkött som tillsammans med Gård & Djurhälsan, Svenska Vallföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Växa Sverige står bakom utmärkelsen.

I Årets Vallmästare vill vi stimulera intresset för vallodling och en lönsam vallproduktion. Vi söker lantbrukare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret år efter år och som har en strategi och målsättning med sin odling. Tävlingen riktar sig till mjölk- och nötköttsproducenter som tack vare ett grovfoder av hög kvalitet når goda resultat i besättningen.

Vinnaren får förutom äran, två timmars rådgivningstid och fyra grovfoderprover från vår sponsor Växa Sverige. 2021 års vinnare får även resa och övernattning samt inträde till Borgeby Fältdagar, inklusive dess Pre-Event. Borgeby Fältdagar 2021 har tema Vallodling.

I juryn ingår: Anna Carlsson, Svenska Vallföreningen, Nilla Nilsdotter- Linde och Rolf Spörndly, SLU, Anett Seeman, Gård & Djurhälsan, Jessica Stenvall, Växa Sverige, Linda Grimstedt, Husdjur, samt Maria Törner, Nötkött. 

Om du har frågor kring tävlingen, är du välkommen att kontakta Linda Grimstedt.

Logga webb 325px.png

Är du Årets Vallmästare?

 

 

Tidigare pristagare

2020 Amanda, Bengt, Jeanette och Andreas Sjöberg, JB holstein
2019 Inställt pga torråret 2018
2018 Per och Tore Larsson, Kårtorp Lantbruk
2017 Thomas Rappe, Strömsrums gård
2016 Lasse Larsson, Jon-Jons Lantbruk
2015 Viktoria Luttu Wahlberg och Henrik Wahlberg
2014 Richard och Lennart Johansson
2013 Bröderna Bengtssons Lbr AB
2012 Fredrik Hansson
2011 Torbjörn och Jonas Holgersson
2010 Magnus och Anki Sandin
2009 Per-Åke Perers
2008 Anna-Britta och Herbert Nyman
2007 Peter Ingemarsson
2006 Jonas och Anders Svensson
2005 Peter och Kristina Olsson
2004 Jan-Olof Oscarsson
2003 Jonas och Torbjörn Holgersson