”Bra grovfoder är min plånbok”

Grovfodret är viktigast för produktionen av såväl mjölk som kött hos Markus Brisbo på Östergården i Brismene, söder om Falköping.

Mjölkbesättningen består av cirka 80 kor som utfodras med ensilage blandad med spannmål och färdigfoder i robot och foderautomater. Korna hålls i en grupp och producerar i medeltal 12 200 kilo ECM. Både egna och inköpta tjurkalvar föds upp till slakt. Under 2020 byggdes ett nytt stall för slaktnöt och uppfödningen har utökats till cirka 230 slaktungnöt per år.

Marcus Brisbo. Foto: Lisbeth Karlsson

Vallarna sås in i spannmål och ligger sedan i tre år. Tidig förstaskörd, fem veckor mellan skördarna och en fjärdeskörd redan i september är ett av målen i vallodlingen. Energiinnehåll på 11,2 MJ per kilo ts är ett annat mål.

Vill höja kvaliteten

Större delen av vallskörden körs i samarbete med en granne. Vallen har hittills slagits med slåttermaskin, men Markus Brisbo tänker byta till slåtterkross för att om möjligt få lite bättre kvalitet.

- Grovfodret är min plånbok. Med bra vallfoder behöver jag inte köpa in så mycket färdigfoder, säger han.

Att packa väl i silon är en nyckelfaktor för kvaliteten. Här används dessutom mer tillsatsmedel (bakteriekultur) i de övre lagren än i de undre, plast läggs såväl i botten av silon som utmed sidorna och till det ett extra lager plast uppe på ensilaget. Plasten täcks med sand och korvar i sluttningen.

Behöver fler fack

De tre plansilofacken används för första, andra respektive tredjeskörd. Den fjärde skörden har lagts i limpa, men nu prioriteras bygget av ytterligare ett fack.

- De tre första facken sattes upp innan jag byggde för slaktungnöt, så nu har jag behov av ytterligare ett fack, säger Markus Brisbo.

Text: Lisbeth Karlsson

Vallfakta

Areal: 130 hektar vall och 50 hektar spannmål. Tillgång till naturbeten utöver det.

Antal skördar: Fyra

Fröblandning: SF Balans (40% timotej, 15% engelskt rajgräs, 30% rörsvingelhybrid Hykor, 10% rödklöver och 5% vitklöver).

Konserveringsmetod: Tre plansilofack och bakteriekultur SiloSafe. Planerar ytterligare ett fack.

Gödsling: 150 kilo kväve till förstaskörd. Sprider 20 ton flyt till förstaskörden plus Axan. 17 ton flyt till andra och tredje skörd. Med ökat djurantal ska gödselgivan till tredjeskörd ökas. Anpassar dock givan efter hur stor första och andra skörd blivit.

Näringsinnehåll per kilo TS

1:a skörd: 12,1 MJ, 153 g råprotein, 443 g NDF, 6,56 MJ NELp20.

2:a skörd: 10 MJ, 124 g råprotein, 539 g NDF, 5,44 MJ NELp20.

3:e skörd: 10,8-11,1 MJ, 147-156 g råprotein, 424-439 g NDF, 5,75-5,91 MJ NELp20.

4:e skörd: 11,2 MJ, 154 g råprotein, 403 g NDF och 6,2 MJ NELp20.