Buckarby är på hugget

På Buckarby gård finns ett stort vallintresse och en öppenhet inför att testa nya vägar för att trimma vallodlingen. Målet är att få ett ensilage av toppkvalitet till mjölkkorna.

Torkåret 2018, när var femte rundbal korna fick var trädesensilage, visade hur viktigt vallen är i foderstaten och vikten av att få tillräcklig mängd av bra kvalitet, både näringsmässig och hygienisk.

– Vi har själva ingen lantbruksutbildning men lyssnar på rådgivare och kollegor. Läser tidningar, letar på nätet och är med på vallkonferensen, säger Mikael Berglund, mjölkföretagare på Buckarby gård i Tärnsjö i Uppland.

Åsa, Mikael, Alva och Elias Berglund. Foto: Ann Christin Olsson

Han driver gården tillsammans med sin fru Åsa Berglund som jobbar som lärare. I besättningen finns 75 årskor som mjölkar 11 350 kilo ECM per ko och år. De seminerar en del med köttras och behåller och föder upp några stutar varje år.

Effektivare vallkedja

En förklaring till det fina vallfodret är en ny vallkedja. Den bogserade slåtterkrossen har kompletterats med en frontmonterad. De har även en ny strängare och balvagn.

– Vallkedjan har blivit effektivare. I år hjälpte också våra barn Alva och Elias till med att köra och de har en stor del i resultatet, säger Mikael Berglund.

Drar ner på gödslingen

Andra förändringar är att de har testat en ny vallfröblandning med mer lusern för att få en torktåligare vall. Den såddes in våren 2020 och ser lovande ut, men skördas först i år. Efter en del problem med hygienen i tredjeskörden har de börjat med tillsatsmedel till den skörden. Till kommande säsong ska tillsatsmedel användas till samtliga skördar.  De ska också testa att dra ner på gödslingen för att få mer baljväxter kvar i vallarna. Det är hela tiden en balansgång för att inte tappa i mängd och kvalitet.

– Nu siktar vi på 12 megajoule i vallfodret och 12 000 kilo ECM per ko, säger Åsa Berglund.

Text : Ann Christin Olsson

Vallfakta

Areal: 90 hektar slåttervall och 25 hektar åkermarksbete. Tre år spannmål (insådd i korn), tre år vall eventuellt följt av ärter till helsäd. Konventionell.

Antal skördar: Tre. 1:a skörd 3–12  juni, 2:a skörd, 3 augusti och 3:e skörd 9 september. Varje skörd tar en vecka. Kall vår gav sen start. Tar egna prognosprover

Fröblandningar: Mira 21, Mira 21 Special och Mira 25 till slåttervallen. Hydra till betena.

Konserveringsmetod: Rundbalsensilage, åtta lager plast, tillsatsmedel till tredjeskörden.

Gödsling: NS27: 90 kilo till 1:a, 75 kilo till 2:a och 30 kilo till 3:e skörden. 90 kilo flyt på hösten.

Näringsinnehåll per kilo TS

1:a skörd: 11,4–12,3 MJ, 134–163 g rp, 6,4–6,82 NELp20, 433–530 g NDF,85–114 g iNDF.

2:a skörd: 11,1–11,6 MJ, 141–165 g rp,6,21–6,37  NELp20, 427–467 g NDF, 119–154 g iNDF.

3:e skörd: 10,4MJ, 113 g rp, 5,6 NELp20, 467 g NDF, 193 g iNDF.