Guarp håller det enkelt

Med fyra vallskördar säkras ett högt och jämnt näringsvärde i alla fyra skördarna. Något som behövs till de högavkastande mjölkkorna hos Lisbeth och Tomas Riberth, Guarp i Ullared i Halland.

De bedriver en konventionell produktion med en besättning på 85 kor som mjölkas tre gånger per dygn. Avkastningen ligger på 12 200 kilo ECM per ko och år.

_MG_2081webb.jpg

Tomas och Lisbeth Riberth. Foto: Ann Christin Olsson

Ett högt näringsvärde gör att korna kan äta större mängder vallfoder och att andelen i foderstaten kan bli högre. Ensilaget kan då matchas med ett billigare kraftfoder, i deras fall ett gårdsanpassat färdigfoder som ges i kraftfoderautomater.

– Vi har fått ett pangfoder i år, konstaterar Lisbeth Riberth.

Håller det enkelt

Vallfilosofin i Guarp är att inte krångla till det, vare sig när det gäller växtodling eller mjölkproduktion. Vallskörden sköts av två olika maskinstationer, en som kör hemma vid gården och en på skiftena som finns 1,5 mil bort. Från slåtter tills att balarna står inplastade på upplagsplatser vid fälten brukar det ta två dagar, varav ett dygns förtorkning. Sedan körs balarna successivt hem till gården med lastbil under vintern. Balarna är uppmärkta med vilken skörd det är.  

– Det går åt tre balar per dygn och vi ger korna av olika kvaliteter, säger Thomas Riberth. 

Gillar rajgräs

Tanken är att få en kvalitetsmässigt jämn utfodring över året. Tidigare har de haft vallfröblandningen Mira 21 Special. Men efter torkåret bytte de till Mira 23.

– Torkåret såg vi att rörsvingeln gick bra på vår sons gård i Rossared så då ville vi också ha den i vår vallfröblandning, säger Lisbeth Riberth.

Men de vill fortfarande ha mycket timotej i vallen. Den är smaklig och ger mycket mjölk. Rajgräsen passar i deras intensiva system, men det gäller att inte ta förstaskörden för tidigt för då går den snabbt i ax inför andraskörden.

Text: Ann Christin Olsson

Vallfakta/Guarp   

Areal: 100 hektar åker varav 60 hektar vall. Tre år vall, höstvete, vårkorn med insådd.

Antal skördar: Fyra. Start 31 maj 2020, normalt 30–32 dagars intervall, inför fjärdeskörden något längre.

Fröblandning: Mira 21 i andra- och tredjeårsvallarna. Mira 23 i förstaårsvallarna.

Konserveringsmetod: Rundbalar. 8 lager plast. Inget tillsatsmedel.

Gödsling: Totalt 270 kilo kväve fördelat på 90, 80, 60 och 40 kilo till de fyra skördarna. N27, men till minst en av skördarna NS27-4. 50–55 ton flytgödsel per hektar fördelat på två tillfällen.

Näringsinnehåll per kilo TS:

1:a skörd: 12–13 MJ, 135–157 g rp, 6,71–7,36 NELp20, 381–460 g NDF, 51–118 g iNDF.

2:a skörd: 11,6 MJ, 164–194 g rp, 6,74–6,82 NELp20, 480–497 g NDF, 98–103 g iNDF.

3:e skörd: 11,2–11,5 MJ, 170–193 g rp, 6,49–6,76 NELp20, 450–475 g NDF, 81–139 g iNDF.

4:e skörd:  11,7 MJ, 224 g rp  6,83 NELp20, 422 g NDF, 108 g iNDF.