Källhänvisningar från notiser

Här är källhänvisningar från artiklar i tidningen.

Källor till notiser i Husdjur nr 8

Ny metod att diagnostisera mastit

Information: Ylva Persson, expert juverhälsa, ylva.persson@sva.se

Källa: Wollowski mfl. 2019. Short communication: Diagnosis and classification of clinical and subclinical mastitis utilizing a dynamometer and a handheld infrared thermometer. J. Dairy Sci. 102:6532–6539

KNS-bakterier i juvret tycks inte påverka förstakalvarnas mjölkmängd

Information: Ylva Persson, expert juverhälsa, ylva.persson@sva.se

Källa: Valckenier mfl. 2019. Effect of intramammary infection with non-aureus staphylococci in early lactation in dairy heifers on quarter somatic cell count and quarter milk yield during the first 4 months of lactation. J. Dairy Sci. 102:6442–6453

Regelbunden provtagning effektivt för upptäckt av Mycoplasma bovis

Information: Åsa Lundberg, expert juverhälsa, asa.lundberg@vxa.se

Källa: Characterisation of the course of Mycoplasma bovis infection in naturally infected dairy herds, av N. Vähänikkilä et al, 2019

Digivning positivt för kons och kalvens hälsa

Information: Louise Winblad von Walter, expert djurvälfärd, Louise.WinbladvonWalter@vxa.se

Källa: Annabelle Beaver m. fl. 2018.  Invited review: A systematic review of the effects of early separation on dairy cow and calf health. J. Dairy Sci. 102:5784–5810 https://doi.org/10.3168/jds.2018-15603

Källa: Rebecca K. Meagher m.fl. 2018. Invited review: A systematic review of the effects of prolonged cow–calf contact on behavior, welfare, and productivity. Dairy Sci. 102:5765–5783

https://doi.org/10.3168/jds.2018-16021

Källor till notiser i Husdjur nr 6-7

Hagmarker betas mest av nötkreatur

Håll rätt betestryck på naturbete

Information: Maria Åkerlind, Foderexpert Växa Sverige

Källa: Eva Spörndly och Anders Glimskär, 2018. Betesdjur och betestryck i naturbetesmarker. Rapport 297. Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala. https://pub.epsilon.slu.se/15649/11/sporndly_e_glimskar_a_180919.pdf

Sintidens längd påverkar inte kalvhälsan

Information: Lisa Andrée O’Hara, Institutionen för Husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet. Tel: 018-671634, e-post: lisa.ohara@slu.se

Källa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218309755

Effects of dry period length on metabolic status, fertility, udder health, and colostrum production in 2 cow breeds. E. Andrée O'Hara, R. Båge, U. Emanuelson, K. Holtenius

Journal of Dairy Science. Volume 102, Issue 1, January 2019, Pages 595-606

https://doi.org/10.3168/jds.2018-14873

Källor till notiser i Husdjur nr 5

Klövspaltsinflammation kan behandlas utan antibiotika

Information: Ylva Persson, expert antibiotika, ylva.persson@sva.se och Christer Bergsten, expert klövar, christer.bergsten@vxa.se

Källa: Persson mfl. 2019. A Case-Series Report on The Use of a Salicylic Acid Bandage as a Non-Antibiotic Treatment for Early Detected, Non-Complicated Interdigital Phlegmon in Dairy Cows. Animals, 9, 129; doi:10.3390/ani9040129

Digital dermatit kan smitta mellan kor och får

Information: Anna Ohlson, expert smittskydd, Växa Sverige, anna.ohlson@vxa.se

Källor:

https://www.sva.se/djurhalsa/far/endemiska-sjukdomar-hos-far/smittsam-digital-dermatit-far

https://www.gardochdjurhalsan.se/upload/documents/Dokument/Startsida_Far/Nyheter/codd_190315.pdf

Kor är gärna ute på sommaren men inte på vintern

Information: Ann Nyman, Epidemiolog, Avdelningen för djurhälsa och utveckling, Växa Sverige. ann.nyman@vxa.se

Källa: Smid, A. M. C., Burgers, E. E. A, Weary, D. M., Bokkers, E. A. M. and M. A. G. von Keyserlingk. 2019. Dairy cow preference for access to an outdoor pack in summer and winter. J Dairy Sci,102:1551-1558.

 

Källor till notiser i Husdjur nr 4

Värmestressade sinkor blir mindre fertila

...och även kalvens framtid påverkas

Information: Maria Åkerlind, Växa Sverige

Källa: Geoff Dahl, 2019 Webinar Heat stress affects dry cows and calves. Hoard’s dairymen webinar 2019 02 11. https://hoards.com/article-24954-heat-stress-affects-dry-cows-and-calves.html

Upptrampad betesvall återhämtad på 30 dagar

Information: Maria Åkerlind, Foderexpert, Växa Sverige

Källa: Eva Salomon, Nilla Nilsdotter-Linde och Eva Spörndly, 2019 Förmågan att motstå tramp hos fyra betesfröblandningar i ett rotationsbetessystem. FoU-dagarna i ekologisk produktion 6-7 februari 2019 Uppsala. Jordbruksverket. http://www.jordbruksverket.se/download/18.4cec8530168b603efb3b8682/1549454099126/7%20feb%202019%20kampmottramp%20publicering.pdf

Svenska mjölkföretagares syn på antibiotika

Information: Ylva Persson, expert antibiotika, ylva.persson@sva.se

Källa: Fischer mfl. 2019. Dairy farmers’ perspectives on antibiotic use: A qualitative study. J Dairy Sci. 102:2724–2737

Högre lönsamhet vid tidig kalvning

Information: Anders H Gustafsson, Växa Sverige

Källa: Sommerseth, J. K. 2018. Rearing of Norwegian Red replacement heifers; effect of growth rates on lifetime production and profitability. NMBU.

Källor till notiser i Husdjur nr 3

Att vara snäll kostar inget

Kor skadar sig själva vid foderbrist

Vila är värdefull tid för kon

Överbeläggning påverkar särskilt förstakalvare

Information: Maria Åkerlind, Växa Sverige

Källa: Rick Grant, 2011. Managing Cow behavior for profit and performance. Hoard’s Dairyman Webinar https://hoards.com/article-2421-managing-cow-behavior-for-profit-and-performance.html´

Källor till notiser i Husdjur nr 2

Släckt kalk kan minska kalvdiarré

Information: Anna Ohlson, expert smittskydd

Källa: Björkman C, von Brömssen C, Troell K, Svensson C. Disinfection with hydrated lime may help manage cryptosporidiosis in calves. Vet Parasitol. 2018 Dec 15;264:58-63

Alltid smärtsamt för kalven att födas

Information: Anna Duse, expert kalvhälsa Växa Sverige, anna.duse@vxa.se

Källa: A Single Dose of Ketoprofen in the Immediate Postpartum Period has the Potential to Improve Dairy Calf Welfare in the First 48 hours of Life

Golvlösningar för god djurvälfärd och lönsamhet

Information: Christer Bergsten, professor på avdelningen för biosystem och teknologi, SLU och klövexpert på avdelningen för djurhälsa och utveckling, Växa Sverige. christer.bergsten@slu.se 

God spenhygien viktigt vid mjölkning

Information: Ylva Persson, expert juverhälsa, ylva.persson@sva.se

Källa: Svennesen mfl. 2018. Association between teat skin colonization and intramammary infection with Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae in herds with automatic milking systems. J Dairy Sci. 102:629–639

Källor till notiser i Husdjur nr 1

Att förebygga mastit inför sinläggning är mer lönsamt än att sintidsbehandla

Information: Ann Nyman, epidemiolog, celltalsexpert, Avdelningen för djurhälsa och utveckling, Växa Sverige, Ann.nyman@vxa.se

Källa: Lipkens, Z., Piepers, S., Verbeke, J., and S. De Vliegher. 2018. Infection dynamics across the dry period using Dairy Herd Improvement somatic cell count data and its effect on cow performance in the subsequent lactation. J Dairy Sci. 102:1-12 (in press) 

Kyl korna vid värmestress

Information: Renée Båge, expert fruktsamhet SLU/Växa Sverige, renee.bage@vxa.se

Källa: Abbott CR, Saxton AM, Rispoli LA, Payton RR, Pohler KG, Schrick FN, Edwards JL. An in vivo model to assess the thermoregulatory response of lactating Holsteins to an acute heat stress event occurring after a pharmacologically-induced LH surge. J Therm Biol. 2018 Dec;78:247-256. doi: 10.1016/j.jtherbio.2018.10.003. Epub 2018 Oct 17.

Ranglåga kvigor äter snabbare

Information: Louise Winblad von Walter, expert djurvälfärd, Louise.WinbladvonWalter@vxa.se

Källa: C. Fiol m.fl. 2018. Social dominance affects intake rate and behavioral time budget in pre-pubertal dairy heifers allocated in continuous competitive situations. Animal © The Animal Consortium doi:10.1017/S1751731118002835

 

2018:

Källor till notiser i Husdjur nr 12

Mer antibiotika till nederländska kalvar i större besättningar

Information: Ylva Persson, expert antibiotika, ylva.persson@vxa.se

Källa: Holstege mfl. 2018. Factors associated with high antimicrobial use in young calves on Dutch dairy farms: A case-control study. J. Dairy Sci. 101:9259–9265

Luftning av torkad spannmål

Information: Anders H Gustafsson, VäxaSverige

Källa: Nils Jonsson, RISE. 2018. Opublicerad.

Allt fler embryon i Europa

Information: Renée Båge Expert fruktsamhet Växa Sverige / SLU renee.bage@vxa.se

Källa: AETE, Association of Embryo Technology in Europe, Proceedings 34rd Scientific Meeting 2018.

Bra ko-relation har korrelation med bra juverhälsa

Information: Louise Winblad, agr lic, Djurhälsa utveckling, louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa: S. Ivemeyer m. fl. 2018. Herd-level associtations between human-animal relationship, management, fecal cortisol metalbolites, and udder healt of organic cows. J. Dairy Sci. 101:7631-7374 https://doi.org/10.3168/jds.2017-13912

Så hanterar kanadensiska mjölkgårdar sina kvigkalvar.

Information: Ylva Persson SVA, ylva.persson@sva.se

Källa: Winder mfl. Canadian National Dairy Study: Heifer calf management. J Dairy Sci. 2018. 01:10565–10579

Dålig juverhälsa påverkar fruktsamheten

Info: Ylva Persson och Renée Båge, Växa Sverige, SVA och SLU, ylva.persson@sva.se, renee.bage@slu.se

Källa: Dahl mfl. Epidemiologic and economic analyses of pregnancy loss attributable to mastitis in primiparous Holstein cows. J. Dairy Sci. 2018. 101:10142–10150

Fiberströ, sand och spån som strömedel

Källa: Andrew Bradley 2018. Risk benefits and guidelines for use of recycled manure solids as bedding for dairy cattle. University of Notthingham. Webinar Eurodairy 13 november 2018. https://eurodairy.eu/.

Tidig vattengiva för bättre foderutnyttjande

Information: Anna Duse, expert kalvhälsa

Källa: Wickramasinghe et al. 2018. Drinking water intake of newborn dairy calves and its effects on feed intake, growth performance, health status, and nutrient digestibility. J. Dairy Sci. 102:1–11

Vomskyddat metionin

Information: Anders H Gustafsson, Växa Sverige

Källor: SEGES, Foringsdagen, Herning. Nicolaj Ingemann Nielsen & Martin Øvli Kristensen, 2018. Effekt af beskyttet metionin og AAT-niveau til Jersey køer. Martin Øvli Kristensen, Nicolaj Ingemann Nielsen og Anne Mette Kjeldsen, 2018. Beskyttet metionin har ingen effekt på mælkeydelsen.

Källor till notiser i Husdjur nr 11

(utgivning 21 november)

Hög dödlighet bland amerikanska kvigkalvar

Information: Ylva Persson, expert kalvhälsa, ylva.persson@vxa.se

Källa: Urie mfl. 2018. Preweaned heifer management on US dairy operations: Part I. Descriptive characteristics of preweaned heifer raising practices. J Dairy Sci. 101: 9168–9184

Mer antikroppar i råmjölk från förstakalvare

Information: Ylva Persson, expert kalvhälsa, ylva.persson@vxa.se

Källa: Shivley mfl. Preweaned heifer management on US dairy operations: Part II. Factors associated with colostrum quality and passive transfer status of dairy heifer calves. J Dairy Sci. 101: 9185–9198

Kryptosporidier ökar i värmen

Information: Ylva Persson, expert kalvhälsa, ylva.persson@vxa.se

Källa: Urie et al. 2018. Preweaned heifer management on US dairy operations: Part III. Factors associated with Cryptosporidium and Giardia in preweaned dairy heifer calves. J Dairy Sci. 101: 9199-9213

Nyfikna kalvar äter mer och växer bättre

Information: Louise Winblad, agr lic, Djurhälsa utveckling, louise.winbladvonwalter@vxa.se
Källa: H.W Neave m. fl. 2018. Personality is associated with feeding behavior and performance in dairy calves. J. Dairy Sci. 101:7437-7449 https://doi.org/10.3168/jds.2017-14248


Sämre brunst vid sjukdom

Information: Renée Båge, Expert fruktsamhet, Växa Sverige/SLU
Källa: Williams J, Ntallaris T, Routly JE, Jones DN, Cameron J, Holman-Coates A, Smith RF, Humblot P, Dobson H. Association of production diseases with motor activity-sensing devices and milk progesterone concentrations in dairy cows. Theriogenology. 2018 Sep 15;118:57-62.

Kalkbrist risk för fruktsamhet och slakt

Information: Renée Båge, Expert fruktsamhet, Växa Sverige/SLU

Källa: Venjakob PL, Pieper L, Heuwieser W, Borchardt S. Association of postpartum hypocalcemia with early-lactation milk yield, reproductive performance, and culling in dairy cows. J Dairy Sci. 2018 Oct;101(10):9396-9405. doi: 10.3168/jds.2017-14202. Epub 2018 Jul 19.

Källor till notiser i Husdjur nr 10

(utgivning 22 oktober)

Rostad åkerböna kan ersätta sojamjöl och rapsmjöl

Läs mer:  Hestebønner kan erstatte soja og raps. Nikolaj Hansen, AU. https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Konsulentsiden/Sider/Fodringsdagen-2018.aspx

Information: Maria Åkerlind, expert foder Växa Sverige, maria.akerlind@vxa.se

 

Svensk Expro hjälper Danmark att bli GMO-fritt

Läs mer: Varmebehandlet rapsskrå erstatter sojaskrå i en non-GM-fodring – test hos mælkeproducenter. Nicolaj I. Nielsen, SEGES. https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Konsulentsiden/Sider/Fodringsdagen-2018.aspx

Information: Maria Åkerlind, expert foder Växa Sverige, maria.akerlind@vxa.se

 

Kor vill veta vad som ska hända

Källa: K. L. Proudfoot m. fl. 2018. Exposure to an unpredictable and competitive social environment affects behavior and health of transition dairy cows. J. Dairy Sci. 101:9309–9320 https://doi.org/10.3168/jds.2017-14115

Information: Louise Winblad, agr lic, Djurhälsa utveckling, louise.winbladvonwalter@vxa.se

 

Mjölkförluster vid juverinflammation varierar beroende på bakterie 

Källa: A.-M. Heikkilä, E. Liski, S. Pyörälä and S. Taponen. 2018. Pathogen-specific production losses in bovine mastitis. J Dairy Sci. 101:1-12 (article in press).

Information: Ann Nyman Epidemiolog, celltalsexpert, Avdelningen för djurhälsa och utveckling, Växa Sverige, ann.nyman@vxa.se

 

 

Källor till notiser i Husdjur nr 9

(utgivning 26 september)

Ny artikel om hasskador hos svenska mjölkkor

Kontaktpersoner: Anna Omazic, anna.omazic@sva.se Ann Albihn, ann.albihn@sva.se

Information: Lisa Ekman, SVA, lisa.ekman@sva.se

Vill du läsa mer? Hitta hela artikeln här: https://doi.org/10.1186/s13028-018-0401-9

 

Nya avelsvärden för hälsoegenskaper finns nu i USA

Information: Emma Carlén, Växa Sverige – Emma.Carlen@vxa.se

Källor: The Council of Dairy Cattle Breeding - https://www.uscdcb.com/cdcb-health-traits/

Nordisk avelsvärdering - http://www.nordicebv.info/

 

Juversår kan behandlas med gott resultat

Information: Ann Nyman Epidemiolog, Växa Sverige ann.nyman@vxa.se

Källor: Van Werven, T., Wilmink, J., Siestma, S., van den Broe, J., and Nielen, M. 2018. A randomized clinical trial of topical treatments for milk and severe udder cleft dermatitis in Dutch dairy cows. J Dairy Sci. 101:8259-8268

Fördel att inseminera inom åtta timmar från brunstlarm av aktivitetsmätare

Information: Gunilla Ögren, djurhälsoveterinär Växa Sverige, gunilla.ogren@vxa

Källor: Estrous detection intensity and accuracy and optimal timing of insemination with automated activity monitors for dairy cows C.N.S.LeRoy*J.S.Walton†1S.J.LeBlanc*Journal of Dairy Science Volume 101, Issue 2, February 2018, Pages 1638-1647

 

Länkar till notiser i Husdjur nr 8

(utgivning 29 augusti)

Mjölk ger inte hjärt- och kärlsjukdom

Information: Renée Båge, Expert fruktsamhet SLU/Växa Sverige
renee.bage@vxa.se

Källa: Serial measures of circulating biomarkers of dairy fat and total and cause-specific mortality in older adults: the Cardiovascular Health Study

Marcia C de Oliveira Otto Rozenn N Lemaitre Xiaoling Song Irena B King David S Siscovick Dariush Mozaffarian

 

Inhysnings- och skötsel viktigare för djurvälfärd än besättningsstorlek

Information: Louise Winblad von Walter, expert djurvälfärd,  louisewinbladvonwalter@vxa.se

Källa: http://www.welfarequality.net/media/1088/cattle_protocol_without_veal_calves.pdf

D. Gieseke, C. Lambertz and M. Gauly. 2018. Relationship between herd size and measures of animal welfare on dairy cattle farms with freestall housing in Germany.

J. Dairy Sci. 101:7397–7411. https://doi.org/10.3168/jds.2017-14232

 

Länkar till notiser i Husdjur nr 6/7

(utgivning 20 juni)

Hundar kan tränas till att hitta mastiter

Information: Ann Nyman Epidemiolog, Växa Sverige ann.nyman@vxa.se

Källa: Fisher-Thenhagen, C., Theby, V., Krömker, V, and W. Heuwieser. 2018. Detecting Staphylococcus aureus in milk from dairy cows using sniffer dogs. J Dairy Sci. 101: 4317-4324.

Nytt sätt att mäta celltal ska utvärderas

Information: Ann Nyman, ann.nyman@vxa.se och Håkan Landin, hakan.landin@vxa.se

Källa: Damm, M., C. Holm, M. Blaabjerg, M. Novak Bro and D. Schwartz. 2017. Differential somatic cell count – A novel method for routine mastitis screening in the frame of Dairy Herd Improvement testing programs. J Dairy Sci. 100: 4926–4940. 

Brunst hos svenska kor

Inormation: Renée Båge Expert fruktsamhet SLU/Växa Sverige renee.bage@vxa.se

Källa: Doktorsavhandling, Sofia Nyman, Progesterone profiles, oestrus expression and pregnancy in dairy cows. https://pub.epsilon.slu.se/15442/

Mjölkproduktion år 2067

Information: Anders H Gustafsson

Källa: Invited review: Learning from the future—A vision for dairy farms and cows in 2067. J. H. Britt,*1 R. A. Cushman,† C. D. Dechow,‡ H. Dobson,§ P. Humblot,# M. F. Hutjens,‖ G. A. Jones,¶ P. S. Ruegg,** I. M. Sheldon,†† and J. S. Stevenson‡‡ 2018. J. D. Sci. 101:3722

 

Länkar till notiser i Husdjur nr 5

Gott om plats viktigt för överlevnaden

Information: Louise Winblad, expert djurvälfärd, Växa Sverige

Källa: K.Sarjokari m.fl. 2018. On-farm deaths of dairy cows are associated with features of freestall barns J. Dairy Sci. 101:1–9 https://doi.org/10.3168/jds.2017-13420

Foderintensitet påverkar energibalans och fertilitet

Information: Anders H Gustafsson, foderexpert

Källa: SLU Doctoral thesis No. 2018:17, Impacts of feeding intensity and breed on metabolism, negative energy balance and reproductive efficiency in dairy cows, Doktor Theodoros Ntallaris.

Mastit orsakar mjölkförluster

Information: Ann Nyman, Epidemiolog, celltalsexpert, Växa Sverige, ann.nyman@vxa.se

Källa: Hadrich, J. C., Wolf, C. A., Lombard, J. and T. M: Dolak. 2018. Estimating milk yield and value losses from increased somatic cell count on US dairy farms. J Dairy Sci. 101:3588-3596 Detilleux, J. 2018. Tolerance to bovine clinical mastitis: total, direct, and indirect milk losses. J Dairy Sci. 101:3334-3343

 

Länkar till notiser nr 4

Mastit hos förstakalvare ökar risken för nya mastiter

Information: Ann Nyman, epidemiolog och expert celltal, ann.nyman@vxa.se

Källa: J. A. Hertl, Y. H. Schukken, L. W. Tauer, F. L. Welcome, and Y. T. Gröhn. Does clinical mastitis in the first 100 days of lactation 1 predict increased mastitis occurrence and shorter herd life in dairy cows? J. Dairy Sci. 101:2309–2323

Alternativa växter i vallen

Information: Maria Åkerlind, foderexpert, maria.akerlind@vxa.se

Källa: www.eurodairy.se

 

Länkar till notiser nr 3

Klinisk mastit vanligt hos förstakalvare

Information: Ann Nyman Epidemiolog, Växa Sverige ann.nyman@vxa.se

Källa: Naqvi, S. A., De Buck, J., Dufour, S. and H. Barkema. 2018. Udder health in Canadian dairy heifers during early lactation. J Dairy Sci., 101:1-15. In Press.

Juverbakterier påvisade på spenhud hos kvigor

Information: Ann Nyman Epidemiolog, Växa Sverige ann.nyman@vxa.se

Källa: Adkins, P. R. F., Dufour, S., Spain, J. N., Calcutt, M. J., Reilly, T. J., Stewart, G. C. and J. R. Middleton. 2018. Cross-sectional study to identify staphylococcal species isolated from teat and inguinal skin of different-aged dairy heifers. J Dairy Sci., 101:1-13. In press.

Ge övergångsmjölk i tre dagar eller mer

Information: Anna Duse, anna.duse@vxa.se

Källa: https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-018-0361-0

Högre smältbarhet i ensilaget ger mer mjölk

Information: Maria Åkerlind, maria.akerlind@vxa.se 

Källa: Johansen et al., 2017 J. Dairy Sci. 100:8861–8880

 

Länkar till notiser nr 2/2018

Hälta försämrar både djurvälfärd och ekonomi

Information: Louise Winblad, expert djurvälfärd, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa: H. C. Weigele m.fl. 2017. Moderate lameness leads to marked behavioral changes in dairy cows.  J. Dairy Sci. 101:1–13. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13120

 

Ekonomiskt och etiskt rätt att endast behandla sjuka djur

Information: Ann Nyman, epidemiolog, Växa Sverige, ann.nyman@vxa.se

Källa: Scherpenzeel, C. G. M., Hogeveen, H., Maas, L. and T. J. G. M. Lam. 2018. Economic optimization of selective dry cow treatment. J Dairy Sci., 101:1530-1539.

Utomhus nattetid och gräs - om kon själv får välja

Information: Louise Winblad , expert djurvälfärd, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa: Anne-Marieke C. Smid: 2017. Dairy cow preference for different types of outdoor access J. Dairy Sci. 101:1448–1455. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13294

 

Celltal och mastitbakterier påverkar embryot

Information: Renée Båge, expert fruktsamhet, SLU / Växa Sverige, renee.bage@vxa.se

Källa: L.F.S.P. Barbosa, W.V.C. Oliveira, M.H.C. Pereira, M.B. Moreira, C.G.C. Vasconcelos, B.F. Silper, R.L.A. Cerri, J.L.M. Vasconcelos. Somatic cell count and type of intramammary infection impacts fertility from in vitro produced embryo transfer. Theriogenology 108 (2018) 291-296.

 

Kon källa till S.aureus-smitta

Information: Ylva Persson, SVA, ylva.persson@sva.se

Källa: Ronco mfl. 2018. Genomic investigation of Danish Staphylococcus aureus isolates from bulk tank milk and dairy cows with clinical mastitis. Veterinary Microbiology https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2018.01.003

 

Länkar till notiser nr 1/2018

Två kalvar per utomhushydda ökar riskerna

Information: Maria Åkerlind Växa Sverige, maria.akerlind@vxa.se

Källa: Theres Alvegard 2016. Parhållning av kalvar i kalvhyddor utomhus - påverkan på tillväxt och omriktat sugbeteende. Studentarbete rapport 674. SLU.

Fördel med att ta prov med spenkanyl  

Information: Ylva Persson, expert juverhälsa Växa Sverige, ylva.persson@sva.se

Källa: M. Friman mfl. 2017. The effect of a cannula milk sampling technique on the microbiological diagnosis of bovine mastitis. Vet Journal. DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.tvjl.2017.07.003

 

Länkar till notiser nr 12

Juversår är vanligare än du tror

Information: Ann Nyman, epidemiolog, celltalsexpert Växa Sverige ann.nyman@vxa.se

Källa: L. Ekman, A.-K. Nyman, H. Landin, U. Magnusson and K. Persson Waller. 2017. Mild and severe udder cleft dermatitis – Prevalence and risk factors in Swedish dairy herds. J Dairy Sci. In press. Open access. DOI: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2017-13133

 

Fokus på djurvälfärd sedan drygt 30 år

Information: Louise Winblad 20171120

Källa: Marina A. G. von Keyserlingk2 & Daniel M. Weary. 2017. A 100-Year Review: Animal welfare in the Journal of Dairy Science—The first 100 years. J. Dairy Sci. 100:10432–10444 https://doi.org/10.3168/jds.2017-13298

Kor vet bäst när det är halksäkert

Information: Christer Bergsten, expert klövar, christer.bergsten@vxa.se

Källa: Telezhenko, E., M. Magnusson, and C. Bergsten. 2017. Gait of dairy cows on floors with different slipperiness. Journal of Dairy Science 100, 6494-6503. Länk till publikation:  http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(17)30518-0/abstract Bilden visar 6 studerade golvtyper samt fotavtryck som utgör basen för att studera rörelsemönstret tex steglängd.

  

Länkar till notiser nr 11

Hitta en "lagom" tillväxt för kvigkalven

Information: Renée Båge Expert fruktsamhet Växa Sverige / SLU renee.bage@vxa.se

Källa: M Van Eetvelde, G Opsomer. Innovative look at dairy heifer rearing: Effect of prenatal and post- natal environment on later performance. Reproduction in Domestic Animals, Vol. 52, Supplement 3, August 2017, 31-36.

Sverige har lägst antibiotikaanvändning i EU

Information: Ylva Persson, veterinär, ylva.persson@sva.se

Källa: 7e Esvac-rapporten http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2017/10/WC500236750.pdf

Bäst inseminera efter 40 dagar på norsk rödfe

Information: Renée Båge Expert fruktsamhet Växa Sverige / SLU renee.bage@vxa.se

Källa: N Fjerdingby; C Bjelke; P Gillund; S Waage. Associations between the calving to first artificial insemination interval and reproductive performance in Norwegian Red Cattle. Reproduction in Domestic Animals, Vol. 52, Supplement 3, August 2017, 54-55.

Stor skillnad i liggtid mellan raser

Information: Ylva Persson veterinär, ylva.persson@sva.se

Källa: Aarhus universitet: http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/ny-viden-om-liggeadfaerd-hos-malkekoeer/

Nederländerna aktivast inom ET i Europa

Information: Renée Båge Expert fruktsamhet Växa Sverige / SLU renee.bage@vxa.se

Källa: AETE, Association of Embryo Technology in Europe, Proceedings 33rd Scientific Meeting 2017.

 

Länkar till notiser nr 10

Värme påverkar välbefinnandet

Information: Maria Åkerlind, foderexpert, Växa Sverige, maria.akerlind@vxa.se

Källa: Journal of Dairy Science 100:1-13 (Hel referens: Polsky & Keyserlingk, 2017. Invited review: Effects of heat stress on dairy cattle welfare Journal of Dairy Science 100:1-13.)  

Varje mastit ökar utsläppet

Information: Johanna Karlsson, SLU, johanna.karlsson@slu.se

Källa: P.F. Mostert, C.E. Van Middelaar, E.A.M. Bokkers and I.J.M. De Boer. 2017. How mastitis in dairy cows affects the carbon footprint of milk. Page 169 in Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Tallinn, Estonia.

Kor med hög grovfodergiva tappar mer i hull

Information: Johanna Karlsson, SLU johanna.karlsson@slu.se

Källa: J. Karlsson, R. Spörndly, M. Patel and K. Holtenius. 2017. Effects of a high forage diet on production and metabolism in early lactation dairy cows. Page 455 in Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Tallinn, Estonia.

De största riskfaktorerna för digital dermatit

Information: Ylva Persson, veterinär Växa Sverige, ylva.persson@vxa.se

Källa: https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/produktionssygdomme/Klove-og-lemmer/Sider/Kv-17-Her-er-de-storste-risikofaktorer-for-digital-dermatitis.aspx?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=86923a1c84-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_07&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-86923a1c84-164896829 Oliveira mfl. 2017. Associations between biosecurity practices and bovine digital dermatitis in Danish dairy herds. J Dairy Sci 10: 8398–8408

Positivt med mindre grupper för nykalvade kor

Information; Louise Winblad, expert djurvälfärd, louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa: M. Bak Jensen & K. L. Proudfoot. 2017. Effect of group size and health status on behavior and feed intake of multiparous dairy cows in early lactation. J. Dairy Sci. 100:1–10. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13035

Så håller du rent hos kalvarna

Information: Ylva Persson Växa Sverige och SVA, Estelle Ågren SVA och Cecilia Hultén SVA

Källa/mer information: http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/diarre-hos-smakalvar/koccidios-kalv http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/diarre-hos-smakalvar/kryptosporidios-kalv

Könssorterad sperma ger utrymme för längre laktationer

Information: Lotta Rydhmer, Inst f husdjursgenetik, SLU, lotta.rydhmer@slu.se

Mer information: www.simherd.com

 

Länkar till notiser nr 9

Höga celltal vanligt vid kalvning

Information: Ann Nyman, epidemiolog, celltalsexpert Växa Sverige, ann.nyman@vxa.se

Källa: Frössling, J., Ohlson, A. and C. Hallén-Sandgren. 2017. Incidence and duration of increased somatic cell count in Swedish dairy cows and associations with milking system type. J of Dairy Sci, 100:1768-7378.

Om borstar, kalvhår och djurvälfärd

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa: Proceedings of the 2nd Animal Welfare Science Symposium. Swedish University of Agricultural Sciences, 21-22 aug 2017. Lena-Marie Tamminen m.fl. Using hair cortisol to study chronic stress and welfare of dairy calves in large field studies. Lena Skånberg m.fl. The positive type of brushing. Cecilia Lindahl m.fl. Dairy bulls – an injury risk in the free stall barn. Ann-Kristina Lind. Calving alert system – a helping technique or a welfare problem?

Vad påverkar rekryteringsbeslutet?

Information: Freddy Fikse, expert husdjursgenetik, Freddy.Fikse@vxa.se

Referens: De Vries, A. 2017. Economic trade-offs between genetic improvement and longevity in dairy cattle. J. Dairy Sci. 100, 4184.

Tjurens ras påverkar kalvningen

Information: Patricia Gullstrand, forskningsassistent, SLU https://stud.epsilon.slu.se/10451/11/Gullstrand_P_170628.pdf

 

Länkar till notiser nr 8

Kor värderar bete lika högt som färskt foder

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.Winbladvonalter@vxa.se

Källa: M.A.G von Keyserlingk, m.fl. 2017. Dairy cows value access to pasture as highly as fresh feed. Sci. Rep. 7, 44953; doi: 10.1038/srep44953 (2017)

Mer mjölkprodukter – lägre risk för tidig död

Information: Annika Smedman, expert nutrition LRF mjölk, annika.smedman@lrf.se

Källa: Dairy Food Intake and All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality: The Golestan Cohort Study. M.S. Farvid m fl. Am J Epidemiol 2017;185(8):697-711

Inavel negativt för fruktsamhet hos finsk ayrshire

Information: Renée Båge, expert fruktsamhet, Växa Sverige / SLU, renee.bage@vxa.se
Källa:
Martikainen K, Tyrisevä AM, Matilainen K, Pösö J, Uimari P.
Estimation of inbreeding depression on female fertility in the Finnish Ayrshire population.
J Anim Breed Genet. 2017 Jul 27. doi: 10.1111/jbg.12285. [Epub ahead of print]

Miljöberikning positivt för kalvars lek

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa:  J. A. Pempek m.fl. 2017. The effect of a furnished individual hutch pre-weaning on calf behavior, response to novelty, and growth. J. Dairy Sci. 100:4807–4817 https://doi.org/10.3168/jds.2016-12180

Osynlig sjukdom syns i robotdata

 Information: Renée Båge, expert fruktsamhet, Växa Sverige / SLU
renee.bage@vxa.se

Källa: M.T.M. King, K.M. Dancy, S.J. LeBlanc, E.A. Pajor, T.J. DeVries
Deviations in behavior and productivity data before diagnosis of health disorders in cows milked with an automated system
J Dairy Sci, Article in press DOI: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2017-12723

 

 Länkar till notiser nr 6/7

Betesgång diskuteras i många länder

Information: Renée Båge, Växa Sverige / SLU, renee.bage@vxa.se

Källa: Hötzel MJ, Cardoso CS, Roslindo A, von Keyserlingk MAG.

Citizens' views on the practices of zero-grazing and cow-calf separation in the dairy industry: Does providing information increase acceptability?

J Dairy Sci. 2017 May;100(5):4150-4160. doi: 10.3168/jds.2016-11933. Epub 2017 Mar 2.

 

Mjölk neutralt för livslängden

Information: Helena Lindmark Månsson, LRF Mjölk, 08-7875390, helena.lindmark-mansson@lrf.se

Guo J, Astrup A, Lovegrove JA, Gijsbers L, Givens DI & Soedamah-Muthu SS. 2017. Milk and dairy consumption and risk of cardiovascular diseases and all-cause mortality: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Epidemiol. doi: 10.1007/s10654-017-0243-1. [Epub ahead of print]

 

KNS både bra och dåligt

Rapport från ett internationellt seminarium om koagulasnegativa stafylokocker

Information: Ylva Persson, expert juverhälsa Växa Sverige, ylva.persson@vxa.se

Källa: Proceedings från 2nd seminar on coagulase-negative staphylococci, Gent, Belgien, 18–19 maj 2017

Behandling mot smärta efter kalvning – bra eller dåligt?

Information: Renée Båge, Expert fruktsamhet, renee.bage@vxa.se

Källa:

N. C. Newby, K. E. Leslie, H. D. Putnam Dingwell, D. F. Kelton, D. M. Weary, L. Neuder, S. T. Millman, T. F. Duffield. The effects of periparturient administration of flunixin meglumine on the health and production of dairy cattle.

J. Dairy Sci. 2017; 100:582–587. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11747

Värme stressar

 Information: Maria Åkerlind, foderexpert, Växa Sverige, maria.akerlind@vxa.se

Källa

Fidler, A.P. och VanDevender K., University of Arkansas.

 

 

Länkar till notiser nr 5

Skillnader i beteende mellan förstakalvare och äldre kor

 Information: Marie Jansson Mörk, Epidemiolog, Växa Sverige,  marie.mork@vxa.se

Källa: H.W. Neave m.fl.: Parity differences in the behavior of transition dairy cows. J. Dairy Science, 2017 v 100(1), s 548-561.

Subklinisk mastit minskar i Finland

Information: Ylva Persson expert juverhälsa Växa Sverige, ylva.persson@vxa.se 

Källa: Hiitiö mfl 2017. Prevalence of subclinical mastitis in Finnish dairy cows: changes during recent decades and impact of cow and herd factors. Acta Vet Scand 59:22

Salmonella i spärrad besättning kostsamt

Information: Estelle Ågren, smittskyddsveterinär, SVA, estelle.agren@sva.se 

Källa: Ågren, E.C., Johansson, J., Frössling, J., Wahlström, H., Emanuelson, U. & Sternberg-Lewerin, S. (2015). Factors affecting costs for on-farm control of salmonella in Swedish dairy herds. Acta Vet Scand, 57(1), p. 28.

 

Kort och gott om kalvar och mjölk

Information: Ylva Persson expert kalvar Växa Sverige, ylva.persson@vxa.se 

Källor:

Korst mfl. 2016. Different milk feeding intensities during the first 4 weeks of rearing in dairy calves: Part 1: Effects on performance and production from birth over the first lactation. J. Dairy Sci. 100:3096–3108

Halleran et al. 2016. Short communication: Apparent efficiency of colostral immunoglobulin G absorption in Holstein heifers. J. Dairy Sci. 100:3282–3286

Horvath och Miller-Cushon. 2017. The effect of milk-feeding method and hay provision on the development of feeding behavior and non-nutritive oral behavior of dairy calves. J. Dairy Sci. 100:3949–3957

Habing et al. 2017. Lactoferrin reduces mortality in preweaned calves with diarrhea. J. Dairy Sci. 100:3940–3948.

Flest salmonellasmittade besättningar på Öland

Information: Estelle Ågren, smittskyddsveterinär SVA estelle.agren@sva.se

Studien är en del av ett doktorandprojekt ”Effektivisering av salmonellakontrollen i svenska mjölkbesättningar” finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (nr. V1130004 och V1430004) och ingår i Doctoral thesis no. 2017:35, ”Salmonella in Swedish Cattle, Epidemiology and aspects on control”, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, SLU.

Länkar till notiser nr 4

Håll dig till kostråden så äter du hållbart

Information: Annika Smedman, expert nutrition LRF Mjölk, annika.smedman@lrf.se

Källa: Improving diet sustainability through evolution of food choices: review of epidemiological studies on the environmental impact of diets. M. Perignon et al. Nutr Rev 2017;75(1):2-17.

Länk till artikeln: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article-abstract/75/1/2/2684501/Improving-diet-sustainability-through-evolution-of?redirectedFrom=fulltext

 

Betesparasiter kan sänka mjölkavkastningen

Information: Marie Jansson Mörk, Epidemiolog, Växa Sverige, 010-471 06 49, marie.mork@vxa.se

Källa: I. Blanco-Penedo m.fl.: Exposure to pasture borne nematodes affects individual milk yield in Swedish dairy cows. Veterinary Parasitology, 2012 v188, s 93-98.

 

Länkar till notiser nr 3

Hull, hälta och hasskador i USA

 Information: Marie Jansson Mörk, Epidemiolog, Växa Sverige, marie.mork@vxa.se

 Källa: A. Adams m.fl.: Associations between housing and management practices and the prevalence of lameness, hock lesions, and thin cows on US dairy operations. Journal of Dairy Science 2017, accepted manuscript.

Färre brister hos lantbrukets djur 

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se 

Källa: K. Andersson. 2016. Djurskyddskontrollen 2015 – En redovisnings av länsstyrelsernas arbete.

Det ska bli lättare att göra rätt

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se  

Källa: Rådet för djurskyddskontroll – rapport om resultatet och effekterna av rådets arbete 2016. Jordbruksverket 2016-12-14 Dnr 5.2.17-11491/16 7(11)

 

Är robotmjölkning en riskfaktor för acetonemi?

Information: Anders H Gustafsson, foderexpert, anders.h.gustafsson@vxa.se

Källa: Tatone m. fl. 2017. Investigating the within-herd prevalence and risk factors for ketosis in dairy cattle in Ontario as diagnosed by the test-day concentration of β-hydroxybutyrate in milk. J. of Dairy Sci. 100:1308.

 

Spenarnas anatomi kan ha betydelse för bakterier på juvret.

Information: Ylva Persson, expert juverhälsa, ylva.persson@vxa.se 

Källa: Guarin mfl 2017. Anatomical characteristics of teats and premilking bacterial counts of teat

skin swabs of primiparous cows exposed to different types of bedding. J Dairy Sci. 100:1436–1444

 

  

Länkar till notiser nr 2

Omvårdnad och underlag viktigt för långliggande kor

Information: Helena Kättström, Växa Sverige

Källa: Undersökningen presenterades på World Buiatrics Congress i Dublin juli 2016, och den som är intresserad kan läsa mer på www.dairyaustralia.com om hur kon bör skötas när hon ligger.

Poulton PJ, Vizard AL, Anderson GA, Pyman MF. High-quality care improves outcome in recumbent dairy cattle. Australian veterinary journal. 2016;94(6):173-80.

Poulton PJ, Vizard AL, Anderson GA, Pyman MF. Importance of secondary damage in downer cows. Australian veterinary journal. 2016;94(5):138-44.

 

Mjölk och god hälsa – hänger ihop

Information: Helena Lindmark Månsson, helena.lindmark-mansson@lrf.se  och Annika Smedman, annika.smedman@lrf.se

Källa: Thorning et al. Food & Nutrition Research 2016, 60: 32527.

Källa: Drouin-Chartier et al Adv Nutr 2016;7:1026-40.

http://dx.doi.org/10.3402/fnr.v60.32527

http://advances.nutrition.org/content/7/6/1026.full.pdf+html?sid=f1d34511-67da-4aed-8518-90f64e90ce43

 

Dödlighet hos italienska mjölkkor

Information: Marie Jansson Mörk, Epidemiolog, Växa Sverige, marie.mork@vxa.se

Källa: F. Fusi m.fl.: Assessing circumstances and causes of dairy cow death in Italian dairy farms through a veterinary practice survey. Preventive veterinary medicine: 2017, accepted manuscript.

Korna stressas inte av robotskrapan

Information:
Louise Winblad, Växa Sverige
louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa:  R. L. Doerfler m.fl. 2016. Physiological and Behavioral Responses of Dairy Cattle to the Introduction of Robot Scrapers. Front Vet Sci 3: 106.

https://doi.org/10.3389/fvets.2016.00106

Korna stressas inte av robotskrapa

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se

 Källa: H. W. Neave m.fl.2016. Parity differences in the behaviour of transition dairy cows. J. Dairy Sci. 100:548–561. https://doi.org/10.3168/jds.2016-10987

Särskilda rutiner för förstakalvare

 Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa: H. W. Neave m.fl.2016. Parity differences in the behaviour of transition dairy cows. J. Dairy Sci. 100:548–561. https://doi.org/10.3168/jds.2016-10987

Herpesvirus stör fruktsamheten

Information: Renée Båge, Expert fruktsamhet, renee.bage@vxa.se

Källa: Klamminger S, Prunner I, Giuliodori MJ, Drillich M. Uterine infection with bovine herpesvirus type 4 in dairy cows. Reprod Domest Anim. 2017 Feb;52(1):115-121. doi: 10.1111/rda.12865. Epub 2016 Nov 14

 

 Länkar nr 1 2017

 

Sugreflexen avslöjar riskkalvar

Information: Helena Kättström, Växa Sverige

Källa: Båda föredragen ovan presenterades vid World Buiatrics Congress i Dublin 2016, och abstracts finns publicerade i sammanställningen Proceedings of the World Buiatrics Congress 2016.

Högt insulin är skadligt för embryot 

Information: Denise Laskowski, Leg veterinär, doktorand på SLU

Källa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X16301017

Kor i sjukbox söker kontakt

Information: Marie Mörk, marie.mork@vxa.se

Källa: M.B: Jensen m.fl.: Preferences of lame cows for type of surface and level of social contact in hospital pens. Journal of Dairy Science: 2015, 98 (4552-4559).

Mer aflatoxin överförs till mjölken om kon är högproducerande

Information: Maria Åkerlind, Växa Sverige, maria.akerlind@vxa.se

Källa:  Churchill, K.A., et al., 2016. Aflatoxin concentrations in milk from high producing US Holsteins fed naturally-infected maize and milked 3x per day. Cornell Nutrition Conference, USA