Källhänvisningar från notiser

Här är källhänvisningar från artiklar i tidningen.

Länkar till notiser nr 5

Skillnader i beteende mellan förstakalvare och äldre kor

 Information: Marie Jansson Mörk, Epidemiolog, Växa Sverige,  marie.mork@vxa.se

Källa: H.W. Neave m.fl.: Parity differences in the behavior of transition dairy cows. J. Dairy Science, 2017 v 100(1), s 548-561.

Subklinisk mastit minskar i Finland

Information: Ylva Persson expert juverhälsa Växa Sverige, ylva.persson@vxa.se 

Källa: Hiitiö mfl 2017. Prevalence of subclinical mastitis in Finnish dairy cows: changes during recent decades and impact of cow and herd factors. Acta Vet Scand 59:22

Salmonella i spärrad besättning kostsamt

Information: Estelle Ågren, smittskyddsveterinär, SVA, estelle.agren@sva.se 

Källa: Ågren, E.C., Johansson, J., Frössling, J., Wahlström, H., Emanuelson, U. & Sternberg-Lewerin, S. (2015). Factors affecting costs for on-farm control of salmonella in Swedish dairy herds. Acta Vet Scand, 57(1), p. 28.

 

Kort och gott om kalvar och mjölk

Information: Ylva Persson expert kalvar Växa Sverige, ylva.persson@vxa.se 

Källor:

Korst mfl. 2016. Different milk feeding intensities during the first 4 weeks of rearing in dairy calves: Part 1: Effects on performance and production from birth over the first lactation. J. Dairy Sci. 100:3096–3108

Halleran et al. 2016. Short communication: Apparent efficiency of colostral immunoglobulin G absorption in Holstein heifers. J. Dairy Sci. 100:3282–3286

Horvath och Miller-Cushon. 2017. The effect of milk-feeding method and hay provision on the developmentof feeding behavior and non-nutritive oral behavior of dairy calves. J. Dairy Sci. 100:3949–3957

Habing et al. 2017. Lactoferrin reduces mortality in preweaned calves with diarrhea. J. Dairy Sci. 100:3940–3948.

Flest salmonellasmittade besättningar på Öland

Information: Estelle Ågrensmittskyddsveterinär SVA

Studien är en del ett doktorandprojekt ”Effektivisering av salmonellakontrollen i svenska mjölkbesättningar” finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (nr. V1130004 och V1430004) och ingår i Doctoral thesis no. 2017:35, ”Salmonella in Swedish Cattle, Epidemiology and aspects on control”, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, SLU.

Länkar till notiser nr 4

Håll dig till kostråden så äter du hållbart

Information: Annika Smedman, expert nutrition LRF Mjölk, annika.smedman@lrf.se

Källa: Improving diet sustainability through evolution of food choices: review of epidemiological studies on the environmental impact of diets. M. Perignon et al. Nutr Rev 2017;75(1):2-17.

Länk till artikeln: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article-abstract/75/1/2/2684501/Improving-diet-sustainability-through-evolution-of?redirectedFrom=fulltext

 

Betesparasiter kan sänka mjölkavkastningen

Information: Marie Jansson Mörk, Epidemiolog, Växa Sverige, 010-471 06 49, marie.mork@vxa.se

Källa: I. Blanco-Penedo m.fl.: Exposure to pasture borne nematodes affects individual milk yield in Swedish dairy cows. Veterinary Parasitology, 2012 v188, s 93-98.

 

Länkar till notiser nr 3

Hull, hälta och hasskador i USA

 Information: Marie Jansson Mörk, Epidemiolog, Växa Sverige, marie.mork@vxa.se

 Källa: A. Adams m.fl.: Associations between housing and management practices and the prevalence of lameness, hock lesions, and thin cows on US dairy operations. Journal of Dairy Science 2017, accepted manuscript.

Färre brister hos lantbrukets djur 

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se 

Källa: K. Andersson. 2016. Djurskyddskontrollen 2015 – En redovisnings av länsstyrelsernas arbete.

Det ska bli lättare att göra rätt

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se  

Källa: Rådet för djurskyddskontroll – rapport om resultatet och effekterna av rådets arbete 2016. Jordbruksverket 2016-12-14 Dnr 5.2.17-11491/16 7(11)

 

Är robotmjölkning en riskfaktor för acetonemi?

Information: Anders H Gustafsson, foderexpert, anders.h.gustafsson@vxa.se

Källa: Tatone m. fl. 2017. Investigating the within-herd prevalence and risk factors for ketosis in dairy cattle in Ontario as diagnosed by the test-day concentration of β-hydroxybutyrate in milk. J. of Dairy Sci. 100:1308.

 

Spenarnas anatomi kan ha betydelse för bakterier på juvret.

Information: Ylva Persson, expert juverhälsa, ylva.persson@vxa.se 

Källa: Guarin mfl 2017. Anatomical characteristics of teats and premilking bacterial counts of teat

skin swabs of primiparous cows exposed to different types of bedding. J Dairy Sci. 100:1436–1444

 

  

Länkar till notiser nr 2

Omvårdnad och underlag viktigt för långliggande kor

Information: Helena Kättström, Växa Sverige
helena.kattstrom@vxa.se

Källa: Undersökningen presenterades på World Buiatrics Congress i Dublin juli 2016, och den som är intresserad kan läsa mer på www.dairyaustralia.com om hur kon bör skötas när hon ligger.

Poulton PJ, Vizard AL, Anderson GA, Pyman MF. High-quality care improves outcome in recumbent dairy cattle. Australian veterinary journal. 2016;94(6):173-80.

Poulton PJ, Vizard AL, Anderson GA, Pyman MF. Importance of secondary damage in downer cows. Australian veterinary journal. 2016;94(5):138-44.

 

Mjölk och god hälsa – hänger ihop

Information: Helena Lindmark Månsson, helena.lindmark-mansson@lrf.se  och Annika Smedman, annika.smedman@lrf.se

Källa: Thorning et al. Food & Nutrition Research 2016, 60: 32527.

Källa: Drouin-Chartier et al Adv Nutr 2016;7:1026-40.

http://dx.doi.org/10.3402/fnr.v60.32527

http://advances.nutrition.org/content/7/6/1026.full.pdf+html?sid=f1d34511-67da-4aed-8518-90f64e90ce43

 

Dödlighet hos italienska mjölkkor

Information: Marie Jansson Mörk, Epidemiolog, Växa Sverige, marie.mork@vxa.se

Källa: F. Fusi m.fl.: Assessing circumstances and causes of dairy cow death in Italian dairy farms through a veterinary practice survey. Preventive veterinary medicine: 2017, accepted manuscript.

Korna stressas inte av robotskrapan

Information:
Louise Winblad, Växa Sverige
louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa:  R. L. Doerfler m.fl. 2016. Physiological and Behavioral Responses of Dairy Cattle to the Introduction of Robot Scrapers. Front Vet Sci 3: 106.

https://doi.org/10.3389/fvets.2016.00106

Korna stressas inte av robotskrapa

Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se

 Källa: H. W. Neave m.fl.2016. Parity differences in the behaviour of transition dairy cows. J. Dairy Sci. 100:548–561. https://doi.org/10.3168/jds.2016-10987

Särskilda rutiner för förstakalvare

 Information: Louise Winblad, Växa Sverige, louise.winbladvonwalter@vxa.se

Källa: H. W. Neave m.fl.2016. Parity differences in the behaviour of transition dairy cows. J. Dairy Sci. 100:548–561. https://doi.org/10.3168/jds.2016-10987

Herpesvirus stör fruktsamheten

Information: Renée Båge, Expert fruktsamhet, renee.bage@vxa.se

Källa: Klamminger S, Prunner I, Giuliodori MJ, Drillich M. Uterine infection with bovine herpesvirus type 4 in dairy cows. Reprod Domest Anim. 2017 Feb;52(1):115-121. doi: 10.1111/rda.12865. Epub 2016 Nov 14

 

 Länkar nr 1 2017

 

Sugreflexen avslöjar riskkalvar

Information: Helena Kättström, Växa Sverige

Källa: Båda föredragen ovan presenterades vid World Buiatrics Congress i Dublin 2016, och abstracts finns publicerade i sammanställningen Proceedings of the World Buiatrics Congress 2016.

Högt insulin är skadligt för embryot 

Information: Denise Laskowski, Leg veterinär, doktorand på SLU

Källa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X16301017

Kor i sjukbox söker kontakt

Information: Marie Mörk, marie.mork@vxa.se

Källa: M.B: Jensen m.fl.: Preferences of lame cows for type of surface and level of social contact in hospital pens. Journal of Dairy Science: 2015, 98 (4552-4559).

Mer aflatoxin överförs till mjölken om kon är högproducerande

Information: Maria Åkerlind, Växa Sverige, maria.akerlind@vxa.se

Källa:  Churchill, K.A., et al., 2016. Aflatoxin concentrations in milk from high producing US Holsteins fed naturally-infected maize and milked 3x per day. Cornell Nutrition Conference, USA