Årets Djurskötare 2017

Linda Olsson har en bred erfarenhet som lantmästare, och arbetar nu som ladugårdsförman på Stallbergs Lantbruk.

Det är viktigt att kunna leda sig själv

Stallbergs Lantbruk har en av landets 20 högst avkastande besättningar. Som ett led i utvecklingen av ledarskapet har de satsat på Ledarpraktikan, en utbildning som Linda har gått.

Ledarpraktikan gav nytta både privat och i arbetet

Den viktigaste insikten Linda fick under kursen var just att det viktiga är att kunna leda sig själv.
- Om jag inte kan leda mig själv i mitt eget arbete så är det jättesvårt att leda andra. Därför är det mycket fokus på det i kursen, att leda sig själv. Det har jag haft väldigt god nytta av både privat och här i arbetet. Jag är mer tillgänglig och närvarande för personalen nu och hoppas att det sakta ger ringar på vattnet i arbetsgruppen, säger hon.

Ge och ta feedback

Hon har börjat med utvecklingssamtal för personalen, ett på hösten och ett uppföljande möte på våren. I början var det ovant och svårt, men med öppen feedback i båda riktningarna så har hon utvecklats även i den rollen.
- Jag ville bli bättre på att ge och få feedback och bad om att vi skulle jobba med det under Ledarpraktikan. Nu pratar vi mycket om feedback här på Stallberg. Det märks verkligen i gruppen att det händer något. Det är jättehäftigt, säger Linda.

Läs hela artikeln om Linda Olsson

husdjur-nr10-arets-djurskotare-2017.jpg