Kontakt

Postadress:
Tidningen Husdjur
Box 302 04
104 25 Stockholm

  Britt-Marie Jafner
Chefredaktör
010-471 09 42
britt-marie.jafner@vxa.se
 

Ann Christin Olsson
Redaktör
010-471 06 54
anki.olsson@vxa.se

 

Lisbeth Karlsson
Redaktör
010-471 06 39
lisbeth.karlsson@vxa.se

För annonsering kontakta DA-Media.

För prenumerationsärenden kontakta Titeldata.