Har du Sveriges bästa djurskötare?

Årets djurskötare 2019 heter Jan Eriksson och arbetar på Skråmered utanför Laholm.

Tidningen Husdjur vill tillsammans med Ladugårdsförmännens riksförbund uppmärksamma de duktiga djurskötare som varje dag ser till att skapa det välmående och den höga djurvälfärd som krävs för en framgångsrik och högkvalitativ mjölkproduktion.

Alla kan lämna in förslag på lämpliga kandidater. Nomineringarna granskas sedan av en jury och slutkandidaterna besöks på sin arbetsplats. Hänsyn tas till allmänna omdömen om besättningen såsom hygien, hälsa, avkastning, kvalitet, ekonomi, nytänkande med mera.

Priset går en djurskötare, anställd eller egen företagare, som bedöms sköta sin mjölkkobesättning på ett sätt som är ett föredöme för andra. Priset kan i undantagsfall delas mellan flera personer som på ett likvärdigt vis bedöms dela ansvaret för djurskötseln. 

Vinnaren belönas med ett konstverk samt ett resestipendium. Prisutdelning sker under hösten.

Juryn består av:

Linda Grimstedt, chefredaktör Husdjur

Lisbeth Karlsson, projektledare Husdjur

Therese Eriksson och Sven Brandel, Ladugårdsförmännens riksförbund

Catharina Matsdotter, Naturbrukets yrkesnämnd

Frida Åkerström, veterinär, Växa Sverige

Nomineringen för 2020 är nu avslutad. Vinnaren presenteras under hösten.

Årets Djurskötare 2019

Jan Eriksson blev 2019 utsedd till Årets Djurskötare med följande motivering:

”Årets djurskötare 2019 är erfaren och kunnig, högt uppskattad av både nuvarande och tidigare arbetsgivare. Med noggrannhet och stort intresse arbetar han med att ständigt utveckla och förbättra produktionens alla delar på gården Skråmered. Inga detaljer är för små för att lämnas åt slumpen. Resultaten visar sig i form av idel gröna gubbar i Signaler Djurvälfärd och en mycket låg djurhälsokostnad i besättningen.”


Foto: Linda Grimstedt

Här kan du hämta bilden i större format

Priset är en resecheck på 10 000 kronor, ett keramikverk skapat av Annika Bergman, diplom samt blommor.

I juryn ingår Chefredaktör Linda Grimstedt tidningen Husdjur, Lisbeth Karlsson tidningen Husdjur, Therese Eriksson och Sven Brandel, Ladugårdsförmännens Riksförbund, Catharina Matsdotter, Naturbrukets Yrkesnämnd samt Frida Åkerström, Växa Sverige.

År

Pristagare

2019 Jan Eriksson
2018 Carolin Wedemalm
2017 Linda Olsson
2016 Tamás Bucsi
2015 Jens Andersson
2014 Anders Bergkvist
2013 Therese Eriksson
2012 Bengt Andersson
2011 Thomas Jerneng
2010 Åsa Varg
2009 Patrik Henriksson
2008 Susanne Anderson
2007 Peo och Mariette Östberg
2006 Lars och Ulrika Widstrand
2005 Therese Bohman
2004 Mats Karlsson
2003 Ulf Granevik
2002 Inger Rydqvist
2001 Madeleine Sundin
2000 Olof Andrén
1999 Roger Lätth