Mjölken minskade 2,5 procent i oktober

Invägningen fortsätter minska, dock inte lika mycket som i somras.

När Jordbruksverket idag släppte statistik över invägningen i oktober var minskningen 2,5 procent jämfört med samma månad förra året. I oktober i år var invägningen 213 350 ton, en minskning med 5 470 ton jämfört med samma månad föregående år. Månaderna med störst minskning har varit maj och juni med -3,9 procent och augusti med -4,2 procent.  Den större minskningen under sommaren kan till en del bero på förskjutningar i kalvningar efter den varma sommaren 2018.

Invägningen under årets första tio månader ligger på -1,9 procent, vilket gör 2019 till ett av åren med störst mjölkminskning sedan Sverige gick med i EU.

Ann Christin Olsson

Mjölkglas och ko