Stort tapp i mjölkinvägning i sommar

Mjölkinvägningen i Sverige minskade med 3,9 procent i både maj och juni.

Under de senaste tolv månaderna har mjölkinvägningen varierat från -3,9 procent till +2,1 procent, jämfört med samma månader föregående år, enligt statistik från Jordbruksverket. Ökningen på 2,1 procent var i april i år, men i maj och juni har invägningen legat på -3,9 procent.

Norrmejerier hade en ökning med 0,2 procent i invägning i maj och följde därmed inte den stora minskningen på 3,9 procent på riksnivå den månaden.

– Men i juni minskade invägningen med 2,6 procent, vilket man tror beror på det varit ont om foder på grund av torkan förra året och att man därför släppt korna på bete tidigare än normalt i år, säger Kristina Stiernspetz, kommunikationschef på Norrmejerier. 

Norrmejeriers prognos för årets invägning ligger stabilt, utifrån de uppgifter mjölkbönderna lämnat i början av året. Till och med juli i år ligger invägningen på + 0,5 procent jämfört med samma period förra året, och beror inte på tillskott av nya medlemmar. Norrmejerier har cirka 7 procent av mjölkinvägningen i Sverige, men täcker cirka halva Sveriges yta från Härnösand och norrut.

– Vi gör ganska mycket ost och vill hålla den produktionsnivå vi har, eller gärna öka. Fodersituationen i år ser mycket bra ut jämfört med förra året, säger Kristina Stiernspetz.

Erik Bratthall, kommunikationschef på Arla, känner igen minskningen i maj. Arla har haft en minskad invägning under första halvåret, men vill inte säga några siffror eller vad deras prognos är.

– Vi skulle gärna se en större mjölkproduktion i Sverige, säger Erik Bratthall.

Mer om detta i Husdjur nr 9 som kommer i nästa vecka. 

Ann Christin Olsson

Kor på väg hem till ladugården från betet.

På tio år har mjölkinvägningen i Sverige minskat med 8 procent. Under samma period ökade invägningen av mjölk i Danmark med 24 procent. Motsvarande siffra för Finland är + 4 procent och för Norge -3 procent, enligt Jordbruksverkets ”Jordbruket i siffror”.