Allt fler mjölkbönder slutar

Aktuell siffra för antalet mjölkbönder i juli är 3 971. Därmed har Sverige gått under 4 000 mjölkbönder. I genomsnitt har en mjölkgård per dag avvecklat sin produktion de senaste två månaderna.

I mjölkkrisens spår väljer allt fler att avveckla sin produktion. Vi skrev tidigare i sommar om att 4 000-strecket kommer att passeras i sommar, vilket skedde nu i juli. I maj och juni fanns det 4 030 respektive 4 004 mjölkleverantörer.

Lennart Holmström. Foto: Studio Spirit– Ja, det är fler som slutar nu. De senaste åren har minskningstakten legat på cirka 5,0 till 5,5 procent. Nu den senaste månaden har det varit 6,8 procent, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk.

Även mjölkinvägningen har dämpats där minskningen i juni låg på 2,5 procent, i juli på 3,0 procent och de senaste veckosiffrorna på 4-5 procent. Till en del kan dock detta bero på torkan, som drabbat framför allt sydöstra Sverige där vi också har mycket mjölk. Även avkastningen per ko har dämpats.

– Först i början av hösten kan jag säga hur mjölkinvägningen kommer att utvecklas.

Men han anar att en vändning på den globala mjölkmarknaden kan vara på gång.

– Förra veckans mjölkauktion GDT kan vara en första signal om att vi är i början av en uppåtgående trend.

Mjölkinvägningen i EU har dämpats, samtidigt som det är lågsäsong i Australien och Nya Zeeland. Även en del köparländer, där framför allt Kina är en motor, har börjat köpa mer. Det bidrar till en global mjölkmarknad med mer balans.

EU presenterade ett krispaket för mjölken i juli, där det bland annat avsatts pengar för att minska produktionen. Sverige är dock inte något av de länder som bidragit till produktionsökningen inom EU.

– Det är fortfarande oklart hur den svenska tillämpningen kommer att bli. Här känns det snarare viktigt att försöka behålla en så stor mjölkproduktion som möjligt.

Ann Christin Olsson