”Det är människor som skapar resultatet”

Traditionellt har lantbruksföretagandet varit mycket inriktat på produktion, men när gården växer blir det viktigt att tag i andra företagarfrågor. En av de viktigaste är ledarskapet.


Seminariet om företagsledning arrangerat av Sveriges lantbruksuniversitet på Kvinnerstagymnasiet Örebro inleddes med att deltagarna fick göra en scanning av sitt eget lantbruksföretag utifrån de fem pelarna marknad, ekonomistyrning, ledarskap, produktion och strategiutveckling. Vad är det egna läget och vad är önskvärt läge? Sen är det kanske inte möjligt att uppnå tio poäng av tio möjliga inom alla områden.

Det gäller att sätta en rimlig ambitionsnivå och fokusera på var man ska lägga energin,. En deltagare konstaterade att det är lätt att fastna i produktionsfrågor eftersom det kanske är där man har sitt stora intresse, ett alternativ kan vara att komplettera med att köpa in tjänster inom de områden man inte själv riktigt hinner med, till exempel när det gäller ekonomistyrning.

Ledarskap är ett tungt område, som är viktigt på alla gårdar, även om man inte ska leda andra utan bara sig själv.

– Ledarskap är ett av de viktigaste områdena. Det är människor som skapar resultat och genom dem som målbilden uppnås, sa Ove Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet och teamledare för Kompetenscentrum företagsledning, i en film som visades.

– Ja, en del tänker nog, men jag är bara själv i mitt företag, men man har ändå olika samarbeten, sa Marie Kolm, biträdande projektledare i KCF-teamet.

Flera deltagare instämde i betydelsen av detta och ju mer man jobbar med det, desto mer inser man att det går att göra.

 

– Att gå från en till två personer i företaget kan vara ett av de största stegen och hindren för tillväxt. Att gå från 30 till 40 kor till tre till fem anställda, där är det lätt att tappa i produktivitet, sa Per Hansson, koordinator i KCF-teamet.

Mer från seminariet i Husdjur nummer 2. Seminariet i Örebro var det första och arrangeras under de kommande veckorna på ytterligare 14 platser, http://www.slu.se/kcf.
Ann Christin Olsson

Senast ändrad 18 januari 2017