EU:s stödpaket för mjölken får kritik

Att EU nu kommer med ett mjölkminskningsstöd är sent eftersom mjölkmarknaden redan har börjat vända. Dessutom ifrågasätts det för svensk del eftersom mjölkinvägningen redan minskar här.

Foto: Studio Spirit– Mjölkminskningsstödet är inte något vi jublar över, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk.

Totalsumman som EU avsatt till detta är 150 miljoner euro. Redan till den 21 september ska producenterna anmäla sitt intresse. Stödet kan maximalt uppgå till 1,30 kronor per kilo mjölk som en producent minskar. Första omgången är för det sista kvartalet 2016. Om fler ansöker om stödet blir ersättningen mindre. Först när kvartalet är slut ansöker man om stödet och den minskade volymen ska styrkas av mejeriavräkningar. Finns det pengar kvar blir det en ny omgång, då november till januari och så kan det fortsätta fyra gånger fram till januari-mars.

Totalt sett motsvarar ersättningen 0,7 procent av EU:s mjölkvolym. Han är tveksam till stödets effekt, dels för att det motsvarar en liten del av mjölkvolymen i EU, dels att stödet kommer först när mjölkmarknaden verkar ha börjat återhämta sig av egen kraft.

 – Det är också problematiskt för den enskilde producenten att man inte vet när man anmäler sig vilken ersättning man kommer att få.

Om Sverige får del av stödpengarna i proportion till vår andel av EU:s mjölkproduktion motsvarar det cirka 30 miljoner kronor, för en genomsnittsgård motsvarar det 7 500 kronor per gård. Då tycker han att den andra delen av EU:s mjölkpaket är mer intressant. I det nationella kuvertet finns 65 miljoner svenska kronor avsatta.

– Här får den svenska regeringen avgöra hur dessa pengar ska användas. Det kan vara till miljöförbättrande åtgärder, djurvälfärd och andra mer positiva åtgärder som prioriteras.

Detaljer kring stödets utformning finns på Jordbruksverkets webb.