FN betonar mjölkens roll

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Internationella mejerifederationen, IDF, undertecknade en deklaration om mjölkens roll för en hållbar framtid vid IDF World Dairy Summit i Rotterdam den 19 oktober. Globalt har mjölken stor betydelse för livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning.

– Mejerisektorn har en nyckelroll för att vi ska nå FN:s nya utvecklingsmål. Mål som integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomisk, social och miljömässig), säger FAO:s Assistant Director General, Ren Wang i ett pressmeddelande från IDF, enligt www.hjärtamjölk.se.

Med deklarationen vill man ytterligare utveckla mjölksektorn och nyttan som den gör för människor med hänsyn till sociala, ekonomiska, hälso- och miljöaspekter.

– All samlad forskning visar att mjölk är nyttigt och världen behöver mer hållbar mat. Denna deklaration visar tydligt att mjölkproduktionen är en del av lösningen, något som är lätt att glömma i vår rika del av välden, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Totalt är cirka 240 miljoner människor direkt eller indirekt sysselsatta inom mejerisektorn. Uppskattningsvis finns 150 miljoner mjölkgårdar runt om i världen och FAO bedömer att mjölksektorn stöder försörjningen för upp till en miljard människor.
Ann Christin Olsson