Fonterra höjer prognosen

Det ljusnar på den internationella marknaden. Även Fonterra höjer sin prognos för mjölkpriset till sina leverantörer i Nya Zeeland.

I början av augusti var Fonterras prognos inför kommande säsong 2016-2017 ganska dyster. Mjölkpriset till leverantörerna i Nya Zeeland förutspåddes ligga kvar på cirka 4,25 NZD (ca 25,90 SEK) per kilo fett och protein. Tillsammans med efterlikviden skulle betalningen ligga på cirka 4,75-4,85 NZD per kilo fett och protein (ca 29-29,60 SEK). Men enligt Dairyreporter.com höjde Fonterra nyligen prognosen med 0,5 NZD per kilo fett och protein efter den senaste tidens händelser på den internationella marknaden. Nytt förväntat pris till leverantörerna beräknas bli 4,75 NZD per kilo fett och protein, vilket innebär en höjning med 11,8 procent.

Lisbeth Karlsson