Hur går det med Livsmedelsstrategin?

Husdjur har kollat läget med Jakob Söderberg, vice vd på Växa Sverige, som sitter med i den nationella dialoggruppen för att diskutera livsmedelsstrategin. Arbetet med Livsmedelsstrategin har från politiskt håll pågått sedan maj förra året och var det arbete som tog vid när Konkurrenskraftsutredningen var klar våren 2015.

Jakob Söderberg. Foto: Studio SpiritFinns det något resultat framme?
– Det pågår en politisk förankring med alliansen för att få en bred enighet och stabilitet. Det är bra, men det är oerhört bekymmersamt att det arbetet drar ut på tiden. Ska vi få en tillväxt i branschen måste det till en tydlig politisk viljeinriktning. Inte bara för mjölkföretagarna, utan också för bankerna som har varit avvaktande till investeringar i lantbruket.

När behöver den vara klar?
– Det är bråttom, vi börjar i höst se en vikande mjölkinvägning. Jag förstår också att producenterna blir allt mer frustrerade över situationen. Även om det ser lite positivare ut för mjölken på den globala marknaden, är mjölkkrisen långt ifrån över.

Tillväxt eller minskning?
– Det är märkligt att parallellt med arbetet att förankra strategin för tillväxt, då drar det igång ett EU-stöd för att minska mjölkproduktionen. Det ger dubbla signaler. Politikerna måste få fram en livsmedelsstrategi för att visa hur vi ska få en ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Den stora utmaningen är att lösa hur vi ska få en hållbar livsmedelsproduktion kombinerat med en hög svensk ambition när det gäller regelverket, jämfört med konsumenternas betalningsvilja.

Ann Christin Olsson