Nationellt råd för livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin har kommit och vi har fått se handlingsplaner. Landsbygdsministern har tillsatt ett nationellt råd för att diskutera, anpassa och följa upp genomförandet. Första mötet har hållits och där var fokus på en ökad konkurrenskraft och livsmedelsexport.

I nationella rådet ingår representanter, från industrin och olika organisationer, som har nära relation med livsmedelsbranschen och hur utvecklingen är och vad som behövs för att skapa tillväxt.

Jakob Söderberg, vice VD Växa Sverige, var en av alla dem som deltog. Deltagarna representerade allt från LRF till Världsnaturfonden och Sveriges bryggerier.

-Vi är världsledande inom djurhälsa, avel och klimateffektiv produktion. Vår utmaning nu är lönsamheten och vi får en ökad förståelse så att lantbruksföretagen ska bli ekonomiskt hållbart och hur primärproduktionen kan öka. Det behövs en tillväxt för att öka lönsamheten och export, säger Jakob SöderbergKor på bete

Han önskade sig ett forum där de som har praktisk koppling och kan samordna de olika perspektiven samlas.

-Vi behöver ha ett tydligt fokus på hur effektivitet, mervärde, lönsamhet och tillväxt ska stärkas i hela värdekedjan så att primärproduktionen blir en tydligare del i livsmedelsbranschens. Allt för ofta delas det upp i lantbruk respektive livsmedelssektorn. Möjligheterna för fortsatt strukturutveckling måste stärkas. Det är inte ett framsteg om produktionen minskar. Det behövs ökad kompetens inom såväl företagande som export. Vi måste också bli bättre på att ta fram innovationer och strukturera detta arbete såväl inom primärproduktion som industri. Om vi blir mer konkurrenskraftiga på den svenska marknaden så har vi även bättre förutsättningar att öka exporten.

Jakob Söderberg lyfte även i behovet av att hantera risker och att utveckla kontraktsodlingar och olika produktionskoncept där risken fördelas på flera led i värdekedjan.

-Idag investerar vi ett bygge för 20 miljoner och vet inte vad priset är om sex månader. Vi måste bli bättre på att hantera dessa prisrisker. Det är även viktigt att öka och lyfta fram alla mervärden, det gäller inte bara ekologisk produktion utan även smak, säkerhet, klimateffektivitet, närproducerat, sa Jakob Söderberg.