Nya Husdjur i brevlådan

Tack för alla synpunkter, idéer och tankar som vi har fått ta del av, till oss direkt på Elmia eller via mail, telefon. Hoppas ni fortsätter att tycka till - det är era tankar som ger oss inspiration och vägleder oss bland alla idéer vi själva har.

Husdjur nr 11 ska nu ha kommit i din brevlåda - några läsare har hört av sig och talat om att posten numera kan ta flera dagar extra på sig för att dela ut Husdjur. Vi ska göra lite undersökningar men hör gärna av er om ni har fått tidningen alltför sent - vi har lättare att påverka posten ifall vi kan hävda att så är fallet för många av våra läsare.

Lönsamhetsfrågorna fortsätter att vara i fokus för oss och detta på flera olika sätt. På Ekonomisidorna tar vi upp exemplet Kronor per mjölkande ko och dag och att det kan vara ett sätt att jämföra sig med andra. Mats Ekström, mjölkbonde från Hemse, skriver på i nya Husdjur om behovet av att hitta ett gemensamt synsätt på ekonomiska jämförelser mellan besättningar.

Fruktsamhet är ett av de teman vi har i nya numret. Att nå en bra fruktsamhet, ett bra djurflöde i stallet handlar mycket om en bra uppföljning så att man i tid kan hitta de rätta åtgärderna om problem dyker upp.

Att hitta egna vägar, att orka och klara utmaningar är något som alla måste klara. Läs om Anna Carlevad och hur hon har klarat sina utmaningar i Husdjur nr 11. 

Ljuset i tunneln anas, mjölkpriset har gått upp och positiva marknadssignaler finns - det är välbehövligt men för många för sent. Hoppas vi på Husdjur kan inspirera och ge tankar till möjliga lösningar för en del av alla de utmaningar som finns.

Britt-Marie Jafner