Välkommen till Husdjur.se

I över 60 år har Husdjur varit en tidning som riktat sig direkt till mjölkföretagarna. Vi kommer även fortsättningsvis ha tema mjölk – i alla nummer.

Den 26 mars 1947 stämplade dåvarande chefen för justitiedepartementet en expeditionsavgift på nio kronor på utgivningsbeviset för Ladugården, och en ny tidning var född. Rötterna kan vi spåra till 1930-talet då de två medlemsbladen Ladugårdsförmannen och Kontrollassistenternas Arbetsfält startades.

1945 slogs de båda tidningarna ihop till Ladugården, och 1968 bytte tidningen namn till Husdjur.

Även om utseendet – och till och med namnet – förändrats under åren så har innehållet varit detsamma: mjölkproduktion. Under åren har flera läsarundersökningar gjorts och alla har de visat samma sak:

  • Som mjölkproducent måste man läsa Husdjur. Det är den enda tidning som renodlat handlar om mjölkproduktion.
  • Husdjur är en väsentlig identitetsskapande faktor bland mjölkproducenter.
  • Husdjur ger möjlighet att jämföra det man själv gör med hur andra arbetar.
  • Husdjur är en viktig länk mellan forskning och praktik.

Husdjur tar upp frågor kring företags- och arbetsledning, lönsamhet, inomgårdslogistik, konsumentaspekter samt avel, utfodring, djurhälsa, vallodling och mjölkkvalitet.

Vi är en månadstidning som kommer ut med elva nummer varje år (varav ett dubbelnummer).

TS-upplaga 8 200.