Vad kan mjölken lära av skogen?

Det finns flera paralleller mellan mjölken och skogen när branscherna är under lönsamhetspress. Till exempel vikten av att följa nyckeltal över produktiviteten, att optimera framför att maximera volymen och att skapa resultatet med hjälp av sina anställda.

Under förmiddagen på Årets Djurhälso- och Utfodringskonferens i Uppsala var det tema produktivitet. Bland annat gjordes en jämförelse med skogsbranschen som länge haft en lönsamhetspress.

– Jag har varit uppe i tio maskiner och 17 anställda, och aldrig haft så dåligt resultat som då, sa Roger Karlsson, RS skogsentreprenad i Uppland, med 27 år i branschen. Nu har vi färre anställda och sex skördare och skotare med bättre lönsamhet.

Vägen för att nå lönsamhet har varit att varje månad noga följa effektiviteten. Det gäller hur väl den anställdes tid används och maskintimmar. Även avverkade volymer följs, men han betonade att max volym inte behöver innebära det bästa resultatet.

– Att enbart maximera volymen kan innebära att man drar på sig mer reparationskostnader för maskinerna. Det gäller att hitta balansen.

Medan maskiner på ett sätt är lätta att köpa, såg han det som en större utmaning att attrahera unga till branschen.

– Det är kul när man kan få tag i bra och engagerade ungdomar.

Det är också med personalen som han ska skapa resultatet. Inte bara att de ska jobba effektivt som individer utan också att de ska fungera som ett lag.

Svenskt skogsbruk såg han som bland de effektivaste i världen, men inte alltid det billigaste. För att vidareutveckla sitt företag var en viktig väg att bolla med andra duktiga företagare i branschen.

Ann Christin Olsson