Välutnyttjade maskiner sänker foderkostnaden

Maskiner står för en stor del av kostnaderna i lantbruket. För att nå lönsamhet är det avgörande att maskinkapitalet är väl utnyttjat. Eget ägande, samägande eller maskinstation – en bra koll på kostnaderna för maskiner är ett första steg.

Foto: Ann Christin Olsson

Magdalena Petersson– Det är så mycket pengar i maskiner. Det kan till exempel vara viktigt att räkna på om det är värt att köra själv eller om man ska leja in tjänsten istället, säger Magdalena Petersson, växtodlingschef på Växa Sverige.

Att känna till sin kostnad på maskinsidan är också en viktig del för att kunna räkna fram en gårdsegen kostnad för det hemmaproducerade grovfodret. I katalogen Maskinkostnadskalkyler, som tagits fram av Maskinkonsulenterna, Hushållningssällskapet, JTI och LRF Konsult, finns de flesta av lantbrukets maskiner och kostnaderna för att använda dem; timkostnad, kapacitet, hektarkostnad och bränsleförbrukning.

Till exempel går det att: • jämföra maskinkostnader med andra, till exempel i maskinsamverkan • uppskatta maskinkostnader för en viss produktion
• bedöma investeringar • debitera maskinarbete och uthyrning

För mer info www.maskinkostnader.se.