Viktigt söka stöd för rätt volym

För den som har sökt, eller planerar att söka EU:s stöd för minskad mjölkproduktion är det viktigt att pricka rätt i den volym man söker för. Det blir avdrag på stödet om man minskar med 20 procent lägre volym än det man sökt för.

Nilla Henning– Först verkade det riskfritt att ta till lite när det gäller den volym man söker för, men nu den senaste veckan har vi fått besked om att det blir avdrag om det avviker mer än 20 procent, säger Nilla Henning, produktionsrådgivare på Växa Sverige.

Stödet kommer att baseras på den verkliga minskningen. Om man bara minskat 50 till 80 procent av den volym man sökt för, görs ett avdrag på 20 procent på stödet. Vid 20 till 50 procent av det man anmält görs ett avdrag med 50 procent på stödet och om den verkliga minskningen är mindre än 20 procent av den volym man anmält, utgår inget stöd alls. Minskar man mer än den volym man sökt för så utgår stödet för den sökta volymen.

EU:s stöd för minskad produktion kan bland annat vara intressant för den som planerar att sluta eller växla över till köttproduktion. Men stödet kan vara intressant för fler. Det kan vara för de som har fått in sämre grovfoder och räknar med att tappa avkastning den kommande stallsäsongen. Eller för gårdar som har ett svagt netto i mjölkproduktionen.

– Det finns olika vägar att minska produktionen, till exempel genom att slakta ut kor, sinlägga tidigare och ändra foderintensiteten.

Just nu är det slaktkö, vilket kan påverka möjligheten att minska vid den tidpunkt man vill, och det är något som man bör kolla upp med sitt slakteri. Hon har redan räknat på en del gårdar kring vad de olika åtgärderna ger. Ska man avveckla är det lättare, men om man ska fortsätta och ha upp produktionen igen får man lägga upp en försiktigare strategi.

– Om man drar ner foderintensiteten rakt av kan det vara svårt att få upp de nykalvade korna igen.

För den som tänker passa på att slakta ut en del kor och sedan planerar att öka upp avkastningen igen, är det också viktigt att se till så att man har en tillräcklig djurförsörjning för att öka upp igen och inte tappar i mjölk även efter stödperioden.

Man ska anmäla sitt intresse för stödet till Jordbruksverket senast i morgon onsdag, klockan 12.00. Fram till dess har man möjlighet att justera i sin ansökan, och det är då viktigt att man poängterar att det är en ändring av ansökan. Efter 12.00 imorgon har man inte möjlighet att justera i ansökan. Sen  meddelas vilka volymer det ansökts om till EU. Om den anmälda mängden mjölk inom hela EU överskrider budgeten, kommer stödet att sänkas för samtliga som sökt.

– Alla som sökt får besked om vilka volymer det blivit i slutet på nästa vecka, säger Mikael Ringsten, Jordbruksverket.

Ann Christin Olsson