Ytterligare höjning av mjölkpris

Det blåser fortfarande positiva vindar på den internationella mejerimarknaden.

Foto: Linda EngströmPriserna på Global Dairy Trade auktionen fortsatte idag att öka, den här gången med i genomsnitt 7,7 procent. Detta var en liten inbromsning jämfört med den 16 augusti då prisökningen var 12,7 procent. Största prisökningen var på mjölkfett och smör, +15,4 procent respektive +14,9 procent.

Lisbeth Karlsson