Prenumeration

Ordinarie prenumeration

För 795 kronor (exkl.moms) får du som bor i Sverige Husdjur i brevlådan en gång i månaden i ett år. Inom Norden kostar en årsprenumeration 895 SEK (utan VAT-nr). Du som är medlem i en husdjursförening (590 kr exkl moms) eller är lantbruksstudent (668 kr exkl moms) får rabatt på prenumerationen.

Beställ din prenumeration genom att kontakta Kundtjänst på Titeldata, tel. 0770-45 71 30, via kundtjänstens webbplats eller din husdjursförening.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Britt-Marie Jafner på telefonnummer 010-471 09 42.