alt-text

Valltipset - samlade erfarenheter

Torkåret 2018 blev en utmaning för grovfoderodlingen. Genom den här sajten vill tidningarna Husdjur och Nötkött samla erfarenheter kring nya grepp för att få in foder till djuren.

vallskördIngen Vallmästare

2018 blev en kamp för att över huvud taget få in grovfoder till djuren. Juryn bakom tävlingen Årets vallmästare har därför beslutat att ställa in tävlingen i år. Istället lanserar tidningarna Husdjur och Nötkött Valltipset, för att få in exempel på nya odlingsgrepp och foderstater i spåren av torkan. 

Företag och myndigheter

Växa Sverige
Svenska vallföreningen
Gård & Djurhälsan
Jordbruksverket

Har ditt företag också bra information om foderbristen? Hör av dig på husdjur@vxa.se

Tidningar, radio och tv

Land Lantbruk
Se torkans effekt på hjälpsådden
Maskinringen fixade halmen

ATL
Fler slår vass till djurfoder

Jordbruksaktuellt
Torkan tvingar bönder att bli kreativa

Vet du fler artiklar som borde ligga här?
Tipsa oss på husdjur@vxa.se