Inte lönt ammoniakbehandla torr halm

Det kommer många frågor om varför det inte är lönt att ammoniakbehandla alltför torr halm. VäxaSveriges expert Anders H. Gustafsson reder ut.

Egentligen är begreppet ammoniakbehandling lite felaktigt. När ammoniak kommer i kontakt med vatten blir det en lösning som kallas ammoniumhydroxid. Hydroxiden är samma bas som vi känner igen från lut. Man kan våtluta eller torrluta halm, och man kan luta fisk. Så, när vi ”ammoniakbehandlar” halm så är det en variant av lutning med tillägget att det kommer kväve med.

Ammoniumhydroxid är mycket basisk (pH 11,6 vid en ganska svag koncentration, under 0,5 %) och har en lätt frätande effekt. Det ingår till exempel i många rengöringsmedel.

Snabbare förjäsning

Vad är då effekten på halm? Hydroxid-jonen påverkar cellväggarna i halmstrået så att det luckras upp via ”lätt frätning” och cellväggarnas fiber görs mer tillgängligt för mikroberna i vommen. Det gör att halmens cellulosa förjäses snabbare i vommen, att smältbarheten hos halmen ökar hos korna och därmed får halmen ett högre energivärde.

I det läget är det bra att det finns ammonium närvarande i vommen, för vissa av mikroberna använder denna som sin ”proteinkälla”. En tredje positiv egenskap hos halm behandlad med ammoniumhydroxid anses vara ökad smaklighet enligt vissa källor. Detta kan vara svårt att mäta, men vi kan konstatera att människor ibland tycker det är smakförhöjande när man behandlat livsmedel med lut eller syra.

Inget vatten - ingen hydroxid

Anledningen till att det är ineffektivt att ammoniakbehandla torr halm är alltså att det bildas liten eller ingen hydroxid på grund av brist på vatten. Men, det finns metoder som fungerar i varma länder med låg nederbörd och torr halm.

Urea består enkelt uttryckt av två ammonium. Om man löser urea i vatten får man en urealösning. Denna lösning kan man spraya över den torra halmen. I halmen finns ett enzym som heter ureas och detta enzym bidrar till att omvandla urea till ammoniak. Tiden detta tar styrs av bland annat temperaturen – varmt går fortare. När då halmen både har blivit fuktig och fått urea som övergått till ammoniumhydroxid, så är resten av processen samma som beskrivits ovan, det vill säga som när vi ”ammoniakbehandlar” halm.

Låt det ta tid

Den praktiska hanteringen av denna metod med urea och vatten kan dock vara arbetskrävande. Dessutom är doseringarna och tillsättandet av lösningen viktig för att både få effekt, undvika att delar av halmen blir obehandlad eller hygieniskt dålig, och att säkra att varken djur eller människor kommer till skada på grund av fel i hanteringen.

Dessutom tar den biokemiska processen med ureas (enzymet) lite extra tid. Om temperaturen är under 15 grader så får man räkna med upp mot 8 veckor.

Anders H. Gustafsson

Ammoniak mindre.jpg