Sådde råg direkt i stubben

När kornet och vetet var tröskat i slutet av juli såg man möjligheter på Askome att använda stubben till foderodling.

- Vi sådde i med råg och westervoldiskt rajgräs med rapidsåmaskin direkt i stubben, 100 kilo råg, 10 kilo rajgräs och 60 kg kväve, säger Lennart Nilsson på Askome Charolais.

Tanken var att grödan skulle rullas till balar, men i slutet av september så har man börjat tänka om. Troligen kommer huvuddelen av de 30 hektaren istället att betas.

Klarar vinterfodret

- Nu har det regnat och vallarna vuxit, bland annat överträffar återväxten med gräsfrö förväntningarna i avkastning. Kombinerat med att vi tidigt gick ut och slog trädor och skyddszoner så får vi nog vinterfoder så det klarar sig. Speciellt om korna kan gå ute längre och beta sådden av råg och rajgräs.

Askome tänker därför söka dispens för att kunna ha korna ute längre. Kalvarna är avvanda i mitten av september och installade. Kvigorna ska troligen få gå ut och beta igen medan tjurarna får stå inne.

- Det blir billigare foder om djuren själva betar än att vi ska skörda fodret. Om vädret tillåter får korna gå ute till början av januari då kalvningarna börjar. Då vill vi ha dem inne, säger Lennart Nilsson.

Intressanta lärdomar

Att ha djuren ute spar dessutom på strö då tillgången på halm är knapp och får kompletteras med torv.

- Vi upptäckte att det fungerar utmärkt att sprida torv med vår strömaskin, spread-a-bale, som river ut ströet istället för att blåsa med en fläkt. Så kanske kommer vi fortsätta med torv även framöver.

Lennart Nilsson kan se att året medfört många möjligheter att testa nytt och dra lärdomar.

- Till våren blir det intressant att se om rågen växer till tidigare än vallarna. Då kanske vi kan släppa ut en del djur lite tidigare.

 

Lena Widebeck

lennart-nilsson-2013-foto-lena widebeck.JPG

Lennart Nilsson, Askome Charolais, Vessigebro i Halland med 100 dikor, totalt cirka 250 djur.