Lyckat försök med mellangröda

En mellangröda med korn, som såddes efter att det första kornet skördats som helsäd, gav en fin avkastning på uppskattningsvis 2,5-3,0 ton ts per hektar.

När Jacob Karlsson på Kvills gård i Habo i Västergötland såg att han skulle få brist på grovfoder, testade han, efter att han bollat olika idéer med andra i samma situation, att så en mellangröda. Han valde ut ett skifte på sex hektar där han sådde korn på korn.

 

Jacob Karlsson är nöjd med försöket med mellangröda av korn. De sex hektaren där korn såtts efter korn bidrog med cirka 2,5 till tre ton ts per hektar. Foto: Ann Christin Olsson


Den 15 juli tog han en skörd med helsäd där, vilken gav skapligt med en avkastning på 5,8 ton ts per hektar. Det skiftet var egentligen avsett att tröskas, men torkan ändrade planerna, och det fick bli helsäd för att dryga ut grovfodret.

– Efter skörden inväntade vi regn och sådde sexradskorn den 4 augusti, säger Jacob Karlsson.

 

Kornet fotat strax innan det slogs.


Växte 2,5 månader

Han lejde in sådd i stubben med en rapidsåmaskin. Vid Husdjurs besök den 19 oktober rundbalas detta korn, efter att ha slagits två dagar tidigare. Mellangrödan hade fått växa i cirka 2,5 månader och gav uppskattningsvis 2,5-3,0 ton ts per hektar.

– Det var lite svårslaget, lite segt, så det är kanske inte så mycket fiber i det.

 

Kornet rundbalades gav uppskattningsvis 2,5-3,0 ton ts per hektar.

 

Men det blir ändå ett välkommet tillskott till grovfodret och det planeras att användas som kvigfoder. Det skiftet har ett gynnsamt läge, den varma hösten i kombination med att marken sluttar ner mot Vättern, där det sjönära läget bidrar till en längre växtsäsong på hösten.


Mycket spillsäd

Men Jakob Karlsson har andra kollegor som inte fått så bra utbyte av mellangrödan.

– Vi körde också på kalksalpeter tre veckor efter sådd. En kombination av nederbörd och gödning fick fart på kornet.

Eftersom tröskningen också drog i gång tidigare än normalt, den 10 augusti, tror han att det även hade gått att så en mellangröda efter det som tröskats.

I år var spannmålen brådmogen och svårtröskad med mycket spillsäd. Även detta slog Jakob Karlsson av tillsammans med vallinsådden och ensilerade i rundbalar, något som får bli kvigfoder i vinter. Han har köpt 100 ton halm som har ammoniakbehandlats, även det till kvigor och sinkor. Kvigornas mix blir avslagen träda, spillsäd/vall helsäd och/eller ammoniakbehandlad halm kombinerat med kornkross, proteinmix med urea och mineraler.


Redo att summera

Normalt tas fyra vallskördar, men på en del skiften uteblev tredjeskörden. Samtidigt som Husdjurs besök skördas den sista vallskörden där Jakob Karlsson väntat in mängd, väl medveten om att det till en del blivit på bekostnad av näringsmässig kvalitet.

– När vi är färdigskördade ska jag summera läget och lägga upp strategin för vintern. Från juli till oktober har vi kört en panikstrategi.

 

Allt foder rundbalas.

 

Allt vallfoder skördas i rundbalar och det gör det enklare att styra olika kvaliteter av grovfodret till olika grupper av djur. Det bästa reserveras till korna.

Målet är en hög avkastning och den har stigit successivt. Produktionen nu i höst har varit uppe på 11 433 kilo ECM per ko och år på rullande tolvmånaders.


Täcker årsbehovet

När Jakob Karlsson gjort summeringen visade det sig att han fick ihop cirka 100 ton ts grovfoder mer än årsbehovet, vilket kan användas till att överlagra lite, eller öka grovfodergivorna.

– Det är skönt att ha det läget.

 

Ann Christin Olsson