Nytt foder gav sjuka djur

Sommarens torka som gett brist på foder och foder av mindre bra kvalitet har orsakat sjuka djur och även dödsfall.

Distriktsveterinärerna har bland annat sett exempel på kraftfoderförätningar, förgiftningar, förstoppning, foderstrupsförstoppning och höga celltal som misstänks ha koppling till sämre eller annorlunda foder.

– Utmaningen med energiförsörjning och vomhälsa kopplat till tillväxt och produktion blir extra stor i år, säger distriktsveterinär Hanna Lomander.

Många gårdar har minskat andelen ensilage och ökat andelen halm i foderstaten, halm som i vissa fall inte hackats ordentligt.

– Kor sorterar fodret och är halmen inte tillräckligt finhackad är det svårt att blanda fodret ordentligt och risk att korna inte äter det man tänkt sig vilket kan leda till sänkt produktion och sjuka djur, säger Hanna Lomander.

Ovan foderstat

För att förebygga sur vom och energibrist rekommenderar hon att ge korna tillgång till foder dygnet runt. Kombinationen spannmål och halm är i grunden ett bra foder där halmen ger rikligt med fibrer och spannmålen tillför energi och protein.

– Problemet är att vi denna stallsäsong ser väldigt många djur som får det här fodret i fri tillgång. Många av dem är inte vana vid blandningen och på en gård dog åtta nyavvanda kalvar av kraftfoderförätning, säger Hanna Lomander.

För att undvika att det går illa rekommenderar hon att vid avväjning ta med lite av kalvhöet och blanda det med väl hackad halm i den nya foderstaten.

– Ge heller inte full spannmålsgiva från start utan smyg upp andelen så att kalvarna sakta vänjer sig vid det nya fodret.

Viktigt hacka väl

Att introducera nya fodermedel kan ge problem.

– Ger vi djuren foder de inte är vana vid sorterar de gärna lite extra, till exempel är viss helsäd inte så gott, säger Hanna Lomander och tillägger att man vid utfodring bör sträva efter att djuren ska äta alla de fodermedel som erbjuds.

För att nå dit bör halmen hackas till en strålängd på fem centimeter och fodret blandas väl.

– Om möjligt kan man i samråd med sin foderrådgivare tillsätta vatten för att göra fodret svårare att sortera, säger Hanna Lomander.

Lyssna på djuren

Hon poängterar att det denna stallsäsong är extra viktigt att läsa sina djur, kolla vomfyllnad och gödselns konsistens.

–Djuren visar ofta tydligt för oss hur de reagerar på fodret som erbjuds, säger Hanna Lomander och konstaterar att det inte går att göra någonting åt mängden eller kvaliteten på fodret man har.

– Men det går att använda det på bästa möjliga sätt.

Kristina Eder