Rörflen i foderstaten

Rörflen, starrgräs, grönensilerad raps. Det är en del udda fodermedel som går in i foderstaterna den här vintern.

- Jag blev förvånad över näringsvärdet, säger rådgivaren Mia Lindkvist, efter att ha analyserat proverna.

Hon är rådgivare i sju län mellan Örebro och Gävleborg. Hon arbetar åt Hushållningssällskapet, men går snart över till egen firma. 

I år är det viktigare än någonsin att analysera sitt foder och göra en inventering över vilka fodermedel som är tillgängliga på gården, menar hon.

- Med rätt foder till rätt djur tror jag att du kan hanka dig fram. Det gäller att försöka minimera variationen och ha en bas med ett gräs som räcker hela vintern. Sen får man fylla på med det gården har, säger Mia Lindkvist.

Oväntade grödor

Bland hennes kunder finns de som har skördat bland annat rörflen, odlad för att bli strö men som nu slogs tidigt som ensilage.

- Sen fortsatte det att växa och så kunde de ta en skörd till och en till. Vilket jag är glad över för det blev så pass bra.

En annan kund slog av rapsen i slutet av juni och ensilerade den. Energiinnehållet blev högt, 10,8 megajoule.

- Nu är det inte så mycket protein, men då får man boosta upp sin foderstat med annat, säger Mia Lindkvist.

Blandarvagn - en vinnare

Att ha en blandarvagn är en fördel i år, menar hon. Partier av grövre eller mindre smakliga foder kan döljas i mixen och kompletteras utefter näringsinnehåll.

- En kantzon på 9 megajoule skrattar man inte ihjäl sig för, men ihop med något annat blir det ganska bra. Det är viktigt i år att försöka få bästa möjliga produktion på det gården har.

Hon ger också rådet att titta på innehållet av mineraler i gräs som är slaget på ogödslad mark, som trädor och kantzoner. Där kan det behövas extra tillskott.

Nya dispenser

Mia Lindkvist menar att det inte är något fel på lantbrukares kreativitet när det gäller att ta in foder, varken i år eller andra år. Det är undantagen i stödreglerna som i år har släppt fram möjligheten att skörda nya grödor. Mia Lindkvist skulle gärna se att den möjligheten gavs fler år.

- 2019 kommer det inte att finnas något som helst lager. Alla kommer att vara livrädda för att få en sån här sommar igen om några år. Dispenserna skulle behövas nästa år också för att bygga upp ett lager, säger hon.

Text och foto: Linda Grimstedt

 

Ensilage, förstaskörd. 2017 vs 2018

              2017    2018

TS:         34,7    46,2

MJ:         10,3    10,7

RP:         141     150

NDF:       472     444

Socker:   44,8    73,7

Ca:         7,3      6,5

P:           2,6      2,3

K:          23,8     24,2

mg:        5,5      1,7

 

Foder                      MJ      RP      NDF

Ensilerad rörflen      10,6    139    566

Grönensilerad raps  10,8    101     459

Starrgräs                8,5     107     567

Återväxt timotej      11,5   176     452

Kantzon                  8,9     81,2    509

Träda                      9,3    74       542

 

Tre olika analyser av rörflen

                         TS     MJ   RP   NDF

Förstaskörd        32%  8,8  128  563

Förstaskörd        32%  10,6 139 566

Tredjeskörd        38%  11,6 136 500

 

Källa: Mia Lindkvist, Hushållningsällskapet. För samtliga siffror gäller att det är enskilda prover. Variationen kan vara stor mellan olika områden och fält.

 

mia-lindkvist.JPG

Mia Lindkvist, rådgivare Hushållningssällskapet

starrgras.JPG
Starrgräs