Rovor kompletterar betet på Sösdala

När regnet uteblev så började bröderna David Johansson och Eric Adseke, Bra-Ko, Sösdala i Skåne, redan tidigt i juli fundera på möjligheter att komplettera kornas bete under hösten.

–Spannmålen växte dåligt och när det stod klart att det inte skulle bli mycket att tröska så beslöt vi att istället rulla grödan till helsäd. Frågan uppstod vad marken nu kunde användas till?

David hade hört talas om andra som testat rovor så han kontaktade Olsson Frö, köpte frö och fick en del råd på vägen.

-Vi inväntade att det skulle komma lite nederbörd. Den 18 juli fick vi 15 mm, så då spred vi flytgödsel på stubben och bearbetade sedan stubben en gång med ett tallriksredskap. Dagen därpå sådde vi rova med en ogräsharv med frölåda. Mängden frö var cirka 5 kilo per hektar.

Åkern som såddes in var på sju hektar med till största del ganska lätta jordar. David berättar att det tog tid innan fröna grodde i torkan och uppkomsten blev ganska ojämn. Först i mitten av augusti kom regnet och grödan sköt fart. Det har medfört att storleken på rovorna varierar en del.

-Den 19 oktober, veckan före Elmia, släppte vi på totalt 43 djur, kor eller dräktiga kvigor. Det hade kunnat göras tidigare men eftersom vi då hade bra med bete fick korna först beta färdigt vallarna och naturbetet, säger David.

Han kan konstatera att rovorna är smakliga och djuren äter dom gärna, men det tog lite tid för dem att lära sig tekniken.

–Stor del av rovan, ungefär hälften, växer över jord. Första veckan betade djuren mest ovan jord men sedan lärde de sig att få upp hela rovan, säger David.

Nu har det gått en dryg månad sedan djuren släpptes på betet med rovor och om vädret bara fortsätter vara gynnsamt så bedömer David att rovorna räcker en månad till. De låter korna stripbeta åkern för att öka utnyttjandet och undvika att korna trampar sönder grödan.

–Vi flyttar tråden två gånger per dag och ger korna tillgång till cirka 1-1,5 meter per gång.

Förutom rovorna så har korna fri tillgång på gräsfröhalm i foderhäckar.

Text: Lena Widebeck