alt-text

Dospaket köttras 15% rabatt!

Nu får du 15% rabatt vid köp av dospaket innehållande minst 10 doser. Erbjudandet gäller fram till och med 15 april 2018.

Seminera med det bästa

Välj minst 10 doser per paket och få 15% rabatt. Du kan välja doser av en och samma tjur eller flera olika. Och du kan välja hur många paket du vill.

paketIntensivpaketet

Tjurar med höga direkta tillväxt- och klassningsegenskaper. PIX-måttet visar förmåga att nå en hög vikt vid en låg ålder.
De här tjurarna kan du välja i Intensivpaketet

paketExtensivpaketet

Tjurar med goda slaktkroppsegenskaper. De här tjurarna gör sig bäst om du har två betessäsonger eller mer för uppfödning av stutar/kvigor.
De här tjurarna kan du välja i Extensivpaketet

paketRekryteringspaketet

Tjurar med bra maternella värden. För att öka produktionsförmågan hos korna. MIX-måttet talar om kons förmåga att försörja kalven.
De här tjurarna kan du välja i Rekryteringspaketet

paketKalvningspaketet

Tjurar med bra eller mycket bra egenskaper för direkt födelse. FIX-måttet beskriver kalvens förmåga att födas lätt.
De här tjurarna kan du välja i Kalvningspaketet

 


Så här gör du din beställning

  1. Ladda hem beställningsblanketten
  2. Fyll i dina uppgifter och gör dina val
  3. Spara och mejla beställningen till gemensam.avel@vxa.se


Priser och fler detaljer hittar du i beställningsblanketten.


 

Intensivpaketetpil-upp

Ras

Tjurnr

Namn

PIX *

Charolais 3-7248 VB Jackson  132
Charolais 3-7249 VB Lucky 126
Charolais 3-7251 VB Maxon 123
Charolais 3-7250 VB Lynch 123
Charolais  3-7243 VB Hero 118
Charolais 3-7242 VB Gustav 116
Charolais 3-7237 VB Eastwood 118
Limousin 3-7312 Nikolaus 114
Limousin 3-7327 VB Claud 104
Limousin 3-7326 VB Ixion 103
Simmental 3-7623 VB Ludde 127
Simmental 3-7614 Elit 111
Simmental 3-7635 VB Trall 114
Simmental 3-7626 VB Nisse 113
Simmental 3-7639 VB Unicorn 115
Simmental 3-7630 VB Pommery 118
Simmental 3-7638 VB Unne 114
Simmental 3-7637 VB Ulster 117
Blonde 3-7506 Ricky -
Blonde 3-7508 VB David -
Blonde 9-8027 Glacon import
      * Produktionsindex 

Extensivpaketetpil-upp

Ras

Tjurnr

Namn

Slaktkropp

Angus 3-7720 VB Vibbe 118
Angus 3-7718 VB Cat 116
Angus 3-7719 VB Usain 113
Hereford 3-7129 VB Nokia 119
Hereford 3-7122 Ingemanstorp 111
Hereford 3-7143 VB Armor 121
Hereford 3-7144 VB Excellent 117
Hereford 3-7142 VB Ebony 115
Hereford 3-7140 VB Laf 118
       

Rekryteringspaketetpil-upp

Ras

Tjurnr

Namn

MIX *

Angus 3-7720 VB Vibbe 108
Angus 3-7718 VB Cat 106
Angus 3-7719 VB Usain 107
Charolais 3-7248 VB Jackson 115
Charolais 3-7249 VB Lucky 113
Charolais 3-7251 VB Maxon 117
Charolais 3-7243 VB Hero 112
Hereford 3-7129 VB Nokia 123
Hereford 3-7122 Ingemanstorp 127
Hereford 3-7139 VB Ares 110
Limousin 3-7312 Nikolaus 122
Limousin 3-7327 VB Claud 104
Limousin 3-7326 VB Ixion 102
Simmental 3-7623 VB Ludde 114
Simmental 3-7614 Elit 133
Simmental 3-7626 VB Nisse 118
Simmental 3-7630 VB Pommery 110
      * Modersindex

Kalvningspaketetpil-upp

Ras

Tjurnr

Namn

FIX *

Angus 3-7720 VB Vibbe 118
Angus 3-7718 VB Cat 119
Angus 3-7719 VB Usain 107
Charolais 3-7249 VB Lucky 112
Charolais 3-7250 VB Lynch 117
Charolais 3-7243 VB Hero 112
Charolais 3-7242 VB Gustav 119
Charolais 3-7241 VB Gabriel 110
Hereford 3-7129 VB Nokia 117
Hereford 3-7143 VB Armor 110
Hereford 3-7137 VB Janne 113
Hereford 3-7142 VB Ebony 113
Hereford 3-7134 VB Dalle 113
Hereford 3-7138 VB Nando 117
Limousin 3-7312 Nikolaus 105
Limousin 3-7327 VB Claud 125
Limousin 3-7326 VB Ixion 108
Limousin 3-7319 Vivaldi 115
Simmental 3-7635 VB Trall 115
Simmental 3-7639 VB Unicorn 112
Simmental 3-7636 VB Testo 118
      * Födelseindex

Vi svarar på dina frågor

Benny Gustavsson
Avelsrådgivare, Trestad
010-471 04 51
076-109 08 85

Birgitta Himreus
Avelsrådgivare, Kalmar
010-471 07 20
070-333 83 06

Karin Karlsson
Avelsrådgivare, Vetlanda
010-471 05 13
076-109 08 46

Monica Olsson
Avelsrådgivare, Lövsta
010-471 07 68
070-893 39 09

Annette Johnsson
Avelsrådgivare, Östersund
010-471 01 36
070-602 50 15