Kretsmöten 2018

På alla Växa Sveriges kretsmöten medverkar styrelsen eller VD för redovisning av det gångna året.

Nu är Växa Sveriges 32 kretsmöten genomförda

Dialogen har präglats av en god och positiv stämning. Många frågor och stor förväntan finns kring Växa Sveriges nya plattform för kokontroll - MinGård. Frågor och synpunkter har framförts kring Växa Sveriges medverkan i Jordbruksverkets byggtävling.

Tre motioner har lämnats in

Höglandskretsen antog en motion kring rådgivning, i Värmland inkom motion om önskemål på uppgifter om tjurarnas mormor och i Norra Skaraborg handlade motionen om tydlighet i prissättning gällande doser i Växa Sveriges dosshop. Sammanställning över närvaro är inte klart i skrivande stund och läggs ut efter påsk.

Alla nyvalda hälsas hjärtligt välkomna till Växa Sverige som förtroendevalda. Nyvalda fullmäktige har introduktionsdag den 3 april i Stockholm. För de lokala kretsråd som är nyvalda, kommer information och material efter påskhelgen.

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02